Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Studenti s postižením

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Celouniverzitním pracovištěm poskytujícím služby studentům s postižením je Centrum podpory studentům se specifickými potřebami. Na fakultě tělesné kultury funguje speciální jednotka Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA), které poskytuje služby a poradenství studentům se specifickými potřebami. Prvotní komunikace se studentem a často i jeho rodiči bývá navázána při dni otevřených dveří, dále pokračuje při podpoře u přijímacího řízení a jeho modifikacích, jsou-li třeba. V průběhu studia jsou pak studentům poskytovány služby tlumočení výukových hodin do znakového jazyka, přepis látky do psané formy, pedagogické asistence především v praktických hodinách a na sportovních kurzech. Se studenty a vyučujícími spolupracujeme na úpravách studijních požadavků  a tvorbě individuálních studijních plánů. Při tvorbě těchto plánů je potřeba zohledňovat specifika pohybových a sportovních předmětů a programů. Vzhledem k těmto specifikám při studiu na FTK disponuje Centrum APA širokou škálou sportovně kompenzačních pomůcek (monoski, handbike, tandemové kolo, sportovní vozík), které jsou k dispozici studentům s postižením a umožňují jim absolvovat veškeré předměty a kurzy (basketbal, kurz zimního lyžování) v plném rozsahu.

Nejčastěji na FTK studují studenti s tělesným a sluchovým postižením. Našimi studenty jsou i studenti s poruchami učení nebo komunikace. Kromě plnohodnotného zapojení do výuky, včetně sportovních kurzů nabízíme možnost volnočasového vyžití pod vedením odborníků.

Centrum APA je tedy specializovaným fakultním pracovištěm pro studenty s postižením především v oblasti pohybových aktivit (poskytuje podporu v oblasti pohybových aktivit i studentům dalších fakult UP). Spolupracuje s celouniverzitním Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, které disponuje kvalitními kompenzačními pomůckami, které jsou k dispozici studentům se specifickými potřebami.

Hlavní kampus FTK je kompletně bezbariérový – budova děkanátu, budova kateder, menza. Koleje přímo v areálu jsou vybaveny bezbariérovými pokoji. I další budovy, ve kterých probíhá výuka jsou bezbariérové, či je vstup zajištěn intervencí Centra APA.

Koordinátor služeb Centra APA: Martin Kučera

Email: kucera.apa@upol.cz

Mobil: 733 690 734

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 03. 2012, Martin Nosek