Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Psychologie tělesné výchovy a sportu

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 1. Psychologie Tv a sportu v kontextu disciplin kinantropologických
 2. Psychologická charakteristika sportovních činností.
 3. Psychické procesy (kognitivní, emočně-motivační, konativní) v prostředí Tv a sportu
 4. Motorické učení, motorické chování.
 5. Osobnost v prostředí Tv a sportu: obecně, specificky: žák/sportovec, pedagog/trenér
 6. Sociálně psychologické aspekty sportovní činnosti.
 7. Psychologická specifika v Tv a sportu (psychologie nadání, handicapu, zdraví, vrcholového sportu).

Doporučená literatura:

 1. Alder, B. (1995). Psychology of health. Harwood academic publishers.
 2. Auweele, Y .V. et all (1999). Psychology for physical educators. FEPSAC, Human Kinetics.
 3. Davies, D. (1989). Psychological factors in competitive sport. The Falmer Press, Philadelphia.
 4. Hošek, V., Macák, I. (1988). Psychologie tělesné výchovy a sportu. Stát. ped. nakl. Praha.
 5. Hošek, V. (1994). Psychologie odolnosti. Univerzita Karlova Praha.
 6. Křivohlavý, J. ...Machač, M., Machačová, H., Hoskovec, J. (1985). Emoce a výkonnost. Stát. ped. nakl. Praha.
 7. Pargman, D. (1993). Psychological basis of sport injuries. Fitness Inf. Technology, Morgantown
 8. Seiler, R., Stock, A. (překl.M. Vaněk 1996). Psychotrénink ve sportu i v životě. Olympia Praha.
 9. Silva III J. M., Weiberg, S. (ed. 1984). Psychological Foundations of Sport Psychology. Human Kinetics Publishers, Champaign IL.
 10. Schubert, F. (1987). Psychológia medzi štartom a cieĺom. Šport, STV Bratislava.
 11. Slepička, P. (1988). Psychologie koučování. Olympia Praha.
 12. Svoboda, B., Vaněk, M. (1986). Psychologie sportovních her. Olympia: Praha.
 13. Templin, TJ., Schempp, P. G. (Eds.) (1989). Learning to teach. Brown and Benchmark Publ.
 14. Válková, H. (1990). Sociálně psychologické faktory a vývoj výkonnosti hráčů košíkové. Ped. fak. Univerzity Palackého Olomouc.
 15. Vaněk, M. et al. (1980, 1983). Psychologie sportu. Stát. ped. nakl. Praha.
 16. Vaněk, M., Hošek, V., Man, F. (1982). Formování výkonové motivace. UK Praha.
 17. Vaněk, M., Hošek, V., Svoboda, B. (1974). Studie osobnosti ve sportu. UK Praha
 18. Weinberg, R. S., Gould, D. (1995). Foundations of Sport and Exercise
  Psychology. Human Kinetics Publishers, Champaign IL.
 19. Wyleman,... Transition ... Morgatown Handbook of Research PsychologyExercise Psychology
 20. Časopisecké studie - vlastní bibliografie: Acta gymnica FTK UP Olomouc, Acta Kinanthropologica FTVS UK Praha,
 21. Journal of Sports and Exercise Psychology,
 22. Sborníky ISSP a FEPSAC

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký