Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Fyzioterapie

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant: Doc. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

 1. Principy řízení pohybu člověka
 2. Základní typy poruch hybnosti při postižení centrálního a periferního nervového systému
 3. Negativní vlivy současného životního stylu s omezením pohybových aktivit na zdravotní stav člověka
 4. Vliv omezení nebo vliv jednostranných motorických aktivit na stav pohybového aparátu člověka
 5. Psychomotorický vývoj člověka a vlivy životního stylu v různých etapách na motorické funkce
 6. Vliv emočních a sociálních faktorů na pohybový systém
 7. Negativní faktory ovlivňující pohybový systém ve stáří
 8. Návrh a zdůvodnění koncepce optimálních pohybových aktivit pro střední a vyšší věkové kategorie
 9. Biopsychosociální faktory ve vztahu ke zdraví a pohybovým aktivitám člověka
 10. Současné koncepce ucelené rehabilitace v souladu se zásadami WHO a Evropské unie

Doporučená literatura:

 1. Brügger, A. (1995). Zdravé držení těla během dne. Praha: MUDr. Alexander Kolman.
 2. Feldenkreis, M. (1996). Feldenkreisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma.
 3. Forsstromová, B., Hampsonová, M. (1996). Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. Brno: Barrister and Principal
 4. Gray, J.(1992). Die Alexander Technik. Köln: Bastei - Lubbe.
 5. Gúth, A. a kolektiv. (2000). Výchovná rehabilitace aneb Jak vyučovat školu páteře. Praha: Egem.
 6. Haškovcová, H. (1990). Fenomén stáří. Praha: Panorama.
 7. Hnízdil, J., Beránková, B. (2000). Bolesti zad jako životní realita. Praha: Triton .
 8. Holstege, G., Bandler, R., Saper, C. B. (eds.) (1996). The Emotional Motor System. Progress in Brain Research 107. Amsterdam: Elsevier.
 9. Hopkins, H.L, Smith, H.D. (eds.): Willard and Spackman´s Occupational Therapy. 7th ed.
 10. Key, G. L. (1994). Industrial Therapy. St. Louis: Mosby
 11. Latash, M. L. (1998). Neurophysiological Basis of Moment. Champaign: Human Kinetics
 12. Mohapl, P. (1992). Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Acta Univ Palacki Olomuc (Olomouc), Fac Philosophica, Suppl. 33, Olomouc: Univerzita Palackého
 13. Rokyta, R., Kříž, N., Bořitová, J., Kabelíková, K., Vávrová, M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy (Průprava ke správnému držení těla). Praha: Grada Publishing
 14. The ICIDH in Rehabilitation: a list of ICIDH-based studies in rehabilitation. Amsterdam: Free Univerzity, (1996).
 15. Tyl, J., Schneiberg, K. a kolektiv(1998). Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum4
 16. Válková, H., Hanelová, Z. (eds.) (1999). Pohyb a zdraví. Sborník Mezinárodní konference organizovaná FTK UP v Olomoucí. Olomouc: Univerzita Palackého
 17. Válková, V., Hanelová, Z. (eds.) (2001). Pohyb a zdraví. Sborník z 2. mezinárodní konference FTK. Olomouc: Univerzita Palackého.
Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký