Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Fyziologie

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Buňka: 
Buněčné membrány, transport přes membrány, receptory, předávání informací mezi buňkami. 
Látková přeměna: 
Reakce anabolické a katabolické, makroergní sloučeniny, bazální a klidový metabolizmus, nitrobuněčný metabolizmus cukrů, tuků, bílkovin. 
Pohybový systém: 
Charakteristika kosterního svalu, molekulární podstata kontrakce, zdroje energie pro svalovou činnost v závislosti na době trvání a intenzity zátěže, anaerobní práh, typy svalových vláken.V přehledu: somatomotorický a somatosenzorický systém, motorická jednotka.
Kost: složení kosti, růst do délky, hormonální regulace kostního metabolizmu, kost a pohybová zátěž 
Transportní systémy: 
Funkce červených krvinek, podmínky normální krvetvorby, řízení tvorby č.k. Funkce bílých krvinek, funkce krevních destiček.
Oběhový systém v klidu a při zátěži: charakteristika a vlastnosti srdečního svalu, srdeční revoluce, tepový a minutový objem, řízení srdeční činnosti.
Dýchací systém v klidu a při zátěži: ventilace, transport krevních plynů, řízení dýchání. Limitující faktory pro výkonnost transportních systémů, vztah mezi spotřebou kyslíku a srdeční frekvencí. 
Žlázy s vnitřní sekrecí: 
Hormony v regulaci metabolických dějů a odpovědi organizmu na pohybovou zátěž. 
Základy výživy: 
Základní živiny, význam, poměr ve stravě, zdroje. Vitaminy a minerály: význam a zdroje. 
Vnitřní prostředí a termoregulace: 
Praktické dopady procesů sloužících k udržení rovnováhy vnitřního prostředí při pohybové činnosti, pitný režim. Pohyb a vnější prostředí. 
Adaptace organizmu na pohybovou zátěž: 
Podstata a podmínky adaptace, základní projevy adaptace v jednotlivých systémech. Adaptace a sportovní trénink (pohybové schopnosti a základní fyziologické principy jejich rozvíjení). 
Únava a regenerace: 
Definice pojmů, dělení a příčiny únavy. Základní přístupy k regeneraci, antioxydanty, potravní doplňky. 
Pohybová aktivita a zdraví: 
Možné kladné a negativní vlivy pohybové aktivity na organizmus, stanovení optimální intenzity zátěže. 
Testování tělesné zdatnosti: 
Fyziologické principy, step-test, Cooperův test, chodecký test, test do vita maxima, CHR test.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký