Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Funkční antropologie

OTÁZKY KE ZKOUŠCE NA RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ Z FUNKČNÍ ANTROPOLOGIE

Garant, zkoušející: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

 

  1. Somatodiagnostika – somatické parametry a indexy, hodnocení proporcionality, využití ve sportovní a funkční kinantropologii, variabilita člověka
  2. Hodnocení konstituce, somatotyp dle Heath-Carter, predikční vztahy k motorice, vztah typologie, biologického věku a ontogenetických trendů, využití typologie ve vztahu k hodnocení výkonnosti jedince
  3. Tělesné složení – modely, metody pro odhad tělesného složení, zdravotní ukazatelé stanovené na základě tělesného složení
  4. Biologický věk, jeho determinace a význam ve sportovní a funkční kinantropologii, stabilita a prediktabilita vývoje
  5. Základní kineziologická vyšetření, adaptační projevy pohybových stereotypů,  
  6. Morfologie nohy a klenba nožní; statická a dynamická plantografie
  7. Další funkční vyšetření využívaná ve funkční kinantropologii ke zhodnocení fyzické zdatnosti člověka
Literatura:

Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., & Vignerová, J. (2006). Somatický vývoj současných českých dětí. Praha: PřF UK , SZÚ.
Bar-Or, O. (2004). Pediatric exercise Medicine. Champaign: Human Kinetics.
Cameron, N., & Bogin, B. (2012). Human Growth and Development. Academic Press.
Dungl, P. et al. (2005). Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Grada, Avicenum.
Hermanussen, M. (2013). Auxology. Studying Human Growth and Development. Stuttgart: E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung.
Heyward, V. H., & Wagner, D. R. (2004). Applied Body Composition Assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.
Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., & Sucharda, P. (2004). Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada.
Kolář, P.  et al. (2009).  Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.
Máček M.,  Radvanský J. (2011).  Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén.
Malina, RM., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation, and Physical Activity. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
Riegerová, J., Přidalová, M., & Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Olomouc: Hanex.
Vařeka, I., & Vařeková, R. (2009). Kineziologie nohy. Olomouc: Vydavatelství UP.
Vignerová, J. a kol. (2006). 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Praha: Ústav jaderných informací.
Wells, J. C. K. (2010). The evolutionary biology of human body fatness. New York: Cambridge University.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 05. 2014, Martin Nosek