Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Didaktika a sportovní trénink

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant: Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

 1. Současné trendy a koncepce vzdělávání (Bílá kniha, Sorbonnská deklarace, Boloňská deklarace).
 2. Řídící činnost učitele. Didaktické styly, styly učení.
 3. Pohybová aktivita a styl života žáků.
 4. Vytváření postojů k pohybovým aktivitám v průběhu života jedince
 5. Alternativní pojetí vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově.
 6. Prostředky stimulace pohybového a funkčního rozvoje žáků
 7. Sociální a psychické aspekty sportu
 8. Systémové řízení tréninkového procesu. Diagnostika výkonnosti a preskripce pohybového zatížení.
 9. Nové trendy uplatňované v řízení tréninkového procesu v individuálních sportech a ve sportovních hrách (technologie tréninkového procesu, specifičnosti tréninkových efektů)

Doporučená literatura:

 1. Dobrý. L. (1988). Didaktika sportovních her (2nd ed). Praha: SPN.
 2. Elliot, B., & Mester, J. (Eds), (1998). Training in sportApplying Sport Science. Chichester: John Wiley & Sons.
 3. Frömel, K., Novosad, J., Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta Tělesné kultury.
 4. Goldberger, M. (1992). The spectrum of teaching styles a pespective for research on teaching physical education in J. phys. Educ. Recr. Dance, 1, 42-46.
 5. Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál
 6. Mosston, M. (1992). Tug-O-War, No more. Meeting teaching-learning objectives using the spectrum of teaching styles in J. phys. Educ.Recr. Dance, 1, 27-31.
 7. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. (2001). Praha: Tauris, MŠMT.
 8. Schnabel, G., Harre, D., & Borde, A. (1997). Trainingswissenschaft: Leistung - Training - Wetkampf. Berlin: Sportverlag.
Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký