Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Aplikované pohybové aktivity

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

  1. Základní terminologie APA, pojetí APA ve vývoji ve světě a v ČR, současný stav.
  2. Problematika vzdělávání a vzdělání v APA/ATV, profesní kompetence.
  3. Komunikace, postoje, přístupy v řešení APA/ATV.
  4. Principy řešení APA: v pohybové rekreaci, školní Tv, vrcholovém sportu.
  5. Kontinuum separace-integrace: v pohybové rekreaci, školní Tv, vrcholovém sportu.

Doporučená literatura:

Jména v rejstřících: DePaw K., Doll-Tepper G., Ultich, D.
Shephard, R. et al (1990). Futness in Special populations. Human Kinetics Publishers.
Sherrill, C. et al. (1988, 1992, 1998).Leadership training in Adapted Physical Activity. Human Kinetics Publishers.
Sherrill, C. et all (1998, 2001). Adapted Physical Activity, Recreation and Sport. Human Kinetics Publishers.
Vermeer,A. (1990). Motor development, adapted physical activity and mental retardation. Karger, Basel.
Winnick J. P. et al (1990). Adapted physical activity and sport. Human Kinetics Publishers.
Winnick J. P. et al (1999). Physical fitness testing of the disabled. Human Kinetics Publishers.

Časopisecké studie - vlastní bibliografie:
Adapted Physical Activity Quarterly Palaestra
Acta gymnica FTK UP Olomouc,
Acta Kinanthropologica FTVS UK Praha,
Journal of Sports and Exercise Psychology,
Sborníky ISSP a FEPSAC
Sborníky ISAPA a EARAPA, CEEPUS
Sborníky Pohyb a zdraví, FTK UP Olomouc (1999, 2001)

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký