Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Antropomotorika

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant:

 1. Lidský pohyb - motorika člověka
  Definice, charakteristika, taxonomie. Motorika hrubá a jemná Řízení volních pohybů. Pohybová lateralita. Poruchy motoriky. Liter. 3, kapit. 1, 2 a 4, liter. 7, kap. 2, liter. 8, kap. 5 a 6, liter. 9, 12.
 2. Motorické schopnosti
  Obecná charakteristika (definice, rozdělení, faktorový výzkum, asociativní měření, genetická podmíněnost schopností). Schopnosti silové, vytrvalostní, rychlostní, koordinační, pohyblivostní. Liter. 1, kapit. 4, lit. 7, kap. 3, liter. 9, 11, 12.
 3. Pohybové dovednosti a transfer
  Definice dovednosti, podrobnější vymezení (srovnání se schopností), vnější znaky, klasifikace, ontogenet. vývoj. Transfer (proaktivní, retroaktivní), interference. Liter. 2, kap. 4, 9, liter. 10, 11.
 4. Motorická činnost člověka
  Pohybový akt, pohybová struktura, pohybová aktivita. Obecné znaky pohybu (rytmus, plynulost...) Liter. 2, kap. 5, liter. 3, kap. 3, liter. 12.
 5. Tělesná cvičení
  Definice, hlavní stránky, původ a historický vývoj. Názvosloví. Systematika - všeobecná soustava těl. cvičení (Fiala). Liter. 2, kap. 6, liter. 1, kap. 3, liter. 7, kap. 4.
 6. Motorický výkon a výkonnost
  Definice a činitelé výkonu. Variabilita výkonů. Bodování výkonů. Motorická výkonnost, normální a sportovní populace (současný stav a sekulární trend). Motorická zdatnost. Liter. 2, kap. 7, liter. 1, kap. 5.
 7. Ontogeneze motoriky
  Pojmy: růst, vývoj, maturace. Obecné vývojové zákonitosti. Sekvenční pravidla motorického vývoje (Gesell). Celoživotní vývojová periodizace. Motorická charakteristika jednotlivých vývojových stadií. Senzibilní období vývoje, vývojové křivky indikátorů hlav. motor. schopností (7-18 let). Celoživotní vývoj chůze a běhu. Liter. 5, kap. 1 až 10, liter. 7, kap. 5, liter. 9, 12, 13.
 8. Motometrie a motodiagnostika
  (= aplikovaná metrologie v motorice). Motorické testy (test. skóre a normy, reliabilita, validita). Testové baterie a profily. Škálování a posuzování. Motodiagnostika. Liter. 5, kap. 11 až 15, liter. 7, kap. 6, liter. 6, 9, 12. Testování jednotl. motorických schopností. Liter. 4, kap. 3.

Doporučená literatura:

 1. Čelikovský, S. & kol. (1989). Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vydání, Praha, SPN. (Učebnice - hnědá kniha).
 2. Čelikovský, S., Měkota, K., Kasa, J. & Belej, M. (1985). Antropomotorika I. (Skriptum) Pedagogická fakulta Prešov.
 3. Měkota, K. (1983 nebo 1986). Kapitoly z antropomotoriky I. (Skriptum). Olomouc, Pedagogická fakulta UP.
 4. Měkota, K., Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. (Příručka). Praha: SPN.
 5. Měkota, K., Kovář, R., & Štěpnička, J. (1988). Antropomotorika II. (Skriptum) Praha, SPN.
 6. Kovář, R., Blahuš, P. (1989). Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. Skriptum. Praha, SPN.
 7. Kasa, J. (2000). Športová antropomotorika. Bratislava.
 8. Véte, F. (1997). Kinenologie pro klinickou praxi. Praha: GRADA.
 9. Meinel, K., Schnabel, G. (1998). Bewegungslehre - Sportmotorik. Berlin; Sportverlag.
 10. Singer, R. N. (1985). Motorisches Lernen und menschliche Leistung. Limpert Verlag.
 11. Schmidt, R. A. (1982). Motor control and learning. Human Kinetics.
 12. Osiński, W. (2000). Antropomotoryka. Poznaň: AWF.
 13. Haywood, K.M. (1993). Life span motor development. Champaingn, IL: Human Kinetics Publishers.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 09. 2013, Martin Nosek