Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Talentová zkouška - Mgr.

Navazující magisterské studium

Talentová přijímací zkouška z tělesné výchovy pro uchazeče do navazujícího magisterského studijního programu

Termín: přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce

Místo konání:

- gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
- sportovní hry: Sportovní hala UP - U Sportovní Haly 2
- atletika: Atletický stadion - Tř. 17. Listopadu
- plavání: krytý bazén - Legionářská 11


Popis jednotlivých testů

Přeskok (indikátor č. 1)
Zařízení
Tělocvična, bedna (výška bedny 110 cm).
Provedení
Skrčka přes bednu na dél.
Skóre
Hodnocení dle pravidel gymnastiky dvěma rozhodčími. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.
Pokyny a pravidla
Přeskok je povinný prvek pro muže i ženy.

Akrobatická sestava (indikátor č. 2)
Zařízení:
Tělocvična, gymnastický koberec (12 m).
Provedení:
Stoj spojný, připažit - upažt - připažit - z rozběhu přemetový poskok - přemet vpřed do stoje spojného, vzpažit - výkrokem pravé (levé) sotj na rukou (výdrž. 1sec.) . kotoul vpřed do vzporu rozkročného - kotoul do sedu, vzpažit (výdrž 2 sec.) - hmit předklonmo - kotoul vzad skrčmo do vzporu dřepmo spojného - vztyk.
VIDEO - ženy, muži (avi)
Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.
Pokyny a pravidla:
Pohybový obsah sestavy je stejný pro muže i ženy. Sestava bez přemetu vpřed je hodnocena ze 7 bodů.

 

Sestava na hrazdě (indikátor č. 3 pro muže)
Zařízení:
Hrazda doskočná.
Provedení:
Ze svisu (úchop nadhmatem) - výmyk do vzporu - zákmih - toč vzad - podmet - viz VIDEO (*.avi).
Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky 3.
Pokyny a pravidla:
Požaduje se provedení celé sestavy.

Sestava na hrazdě (indikátor č. 3 pro ženy)
Zařízení:
Výška 150 cm.
Provedení:
Ze shybu stojmo (úchop nadhmatem) - odrazem snožmo výmyk do vzporu - zákmih - toč vzad - podmet - viz VIDEO (*.avi).
Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky 3.
Pokyny a pravidla:
Požaduje se provedení celé sestavy.

 

Překážkový běh 100 metrů (indikátor č. 4)
Zařízení
Upravená atletická dráha, startovní bloky, Výška překážky: ženy 84cm, muži 91,4cm, elektronická časomíra (stopky).
Provedení
Z nízkého startu běh 100 metrů překážek atletickým způsobem.
Skóre
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 sekundy.
Limit: ženy 20,74 s, muži 18,74 s.
Pokyny a pravidla
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční resp. elektronické měření času na stopkách. Pozn.: přiložené bodovací tabulky jsou pro elektronické měření (při ručním měření časů je nutno připočítat k dosaženému času hodnotu 0,24 s!!!).

Hod oštěpem (indikátor č. 5)
Zařízení
Upravená atletická dráha, oštěp (ženy 600g, muži 800g).
Provedení
Hod oštěpem atletickým způsobem.
Skóre
Vzdálenost v centimetrech. Přesnost záznamu: 1 cm.
Limit: ženy 22m, muži 28m.
Pokyny a pravidla
Hodnotí se technika provedení a výkon. Provedení atletickým způsobem v souladu s pravidly atletiky.

 

Plavání 100 metrů prsa (indikátor č. 6)
Zařízení
Plavecký bazén, pokud možno krytý, rozměr 50 nebo 25 m, stopky.
Provedení
Plavání 100 m na čas se startovním skokem. Plavat jiným způsobem není dovoleno.
Skóre
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Limit: ženy 2:08,0s muži 2:00,0s
Škálové body, rozpětí 0 - 10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorována a potom zhodnocena individuální technika plaveckého způsobu prsa. Hodnocení je komplexní.
Pokyny a pravidla
Start a provedení dle pravidel plavání. Startovní skok z bloků nelze vynechat, startovat z vody není dovoleno. Způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se od dna. Měření času na ručních stopkách.

Plavání 100 metrů kraul (indikátor č. 7)
Zařízení
Plavecký bazén, pokud možno krytý, rozměr 50 nebo 25 m, stopky.
Provedení
Plavání 100 m na čas se startovním skokem. Plavat jiným způsobem není dovoleno.
Skóre
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Limit: ženy 2:08,0s muži 1:51,0s.
Škálové body, rozpětí 0 - 10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorována a potom zhodnocena individuální technika plaveckého způsobu kraul. Hodnocení je komplexní.
Pokyny a pravidla
Start a provedení dle pravidel plavání. Startovní skok z bloků nelze vynechat, startovat z vody není dovoleno. Způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se od dna. Měření času na ručních stopkách.

Sportovní hra: volejbal (indikátor č. 8)
Zařízení
volejbalové hřiště, síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.
Provedení
Hra v menší skupině (2:2, 3:3 …) na celém hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 15 min.
Skóre
Škálové body, rozpětí 0 - 10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v bodovací tabulce.
Pokyny a pravidla
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky vyrovnané výkonnosti.

Sportovní hra: basketbal (indikátor č. 9)
Zařízení
Polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč.
Provedení
Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
Skóre
Škálové body, rozpětí 0 - 10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.
Pokyny a pravidla
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky vyrovnané výkonnosti.

Výkonové požadavky pro přijetí na studia

Souhrnný výsledek, který je rozhodující pro přijetí či odmítnutí kandidáta, získáváme prostým součtem bodů ze všech disciplín zkoušky (všem je přiznána stejná váha).

Bodovací tabulky

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 03. 2015, Martin Nosek