Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Talentová přijímací zkouška - Rekreologie

 

Studijní program: B7401 Tělesná výchova a sport - bakalářský

Studijní obor: Rekreologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín: přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce

Místo konání:
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
sportovní hry: Sportovní hala UP - U sportovní haly 2
plavání: krytý bazén - Legionářská 11

 

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

 

INDIKÁTOR č. 1

SPORTOVNÍ HRY:            a) basketbal      nebo     b) volejbal

Proband sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.
Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč volejbalové hřiště, síť v pravidly b) předepsané výši, volejbalový míč.
Provedení:
a) Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min)s předepsanou osobní obranou.
b) Hra v menší skupině (2:2, 3:3 ...) na celém hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 15 min.
Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.
Skóre:
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.
Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky vyrovnané výkonnosti.

INDIKÁTOR č. 2

PLAVÁNÍ:

Zařízení:
Plavecký bazén, pokud možno krytý, rozměr 50 nebo 25 m, stopky.

Provedení:

plavání 100m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky, startovní skok není povinný, Proband sám volí plavecký způsob.
Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Pokyny a pravidla:

Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se od dna. Měření času na ručních stopkách.

INDIKÁTOR č.3

GYMNASTIKA - POHYBOVÝ TEST

Zařízení:Tělocvična

1. část: Test hudebně-pohybové připravenosti
Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně-vysoké, střední, nízké, základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, skok, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

1.část – Videoukázka *v případě problémů se spuštěním ZDE ke stažení
Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.  Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

2. část: Test motoricko (pohybově)-funkční připravenosti
Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

2. část - Video - muži, Video - ženy *v případě problémů se spuštěním ZDE ke stažení MUŽI a ŽENY
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.  

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se: provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a video ukázek.

Video muži - 2. část pohybového testu

Video ženy - 2. část pohybového testu

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 03. 2015, Martin Nosek