Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Talentová přijímací zkouška - Fyzioterapie

 

Studijní program: B 5345 Specializace ve zdravotnictví - bakalářský

Studijní obor: Fyzioterapie

Forma studia: prezenční

Termín: přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce

Místo konání:
plavání: krytý bazén - Legionářská 11

 

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

 

INDIKÁTOR

PLAVÁNÍ:

Zařízení:
Plavecký bazén, pokud možno krytý, rozměr 50 nebo 25 m, stopky.

Provedení:

plavání 100m libovolným plaveckým způsobem bez přestávky, startovní skok není povinný, Proband sám volí plavecký způsob.
Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Pokyny a pravidla:

Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se od dna. Měření času na ručních stopkách.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 02. 2014, Daniel Agnew