Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Bakalářské a magisterské studium

Informace o studiu

Fakulta tělesné kultury předkládá studentům studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy jsou realizovány v kreditní formě, která je plně kompatibilní s European Credit Transfer Systém (ECTS) a vytváří podmínky pro semestrální studia v zahraničí.  Na fakultě je možno studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu ve formě prezenční i kombinované.

Bakalářské i navazující magisterské studium Fyzioterapie a Tělesné výchovy (dvouoborové) a navazující magisterské studium Rekreologie probíhá pouze formou prezenční. Bakalářské i navazující magisterské studium Aplikované tělesné výchovy, studijní obory Tělesné výchovy a sportu a bakalářské studijní obory Rekreologie probíhají ve formě prezenční i kombinované. Bakalářský studijní obor Managementu sportu a trenérství probíhá pouze ve formě kombinované. Doktorský studijní program v oboru Kinantropologie probíhá ve formě prezenční i kombinované.

Bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia jako jeho samostatnou variantu. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je jednooborové i dvouoborové. Je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou (státní zkouška). Absolventům bakalářského studijního programu se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky) má na Fakultě tělesné kultury UP variantu jednooborovou i dvouoborovou. Studium je ukončeno obhajobou diplomové magisterské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky příslušného oboru. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.).

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 04. 11. 2013, Vladimír Kubák