Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Bakalářský prezenční

Aplikovaná tělesná výchova

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Tělesná výchova

Aplikované pohybové aktivity

Speciální pedagogika

Aplikované pohybové aktivity

Obhajoba bakalářské práce

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Aplikované pohybové aktivity

Speciální pedagogika

Pohybová rekreace (zahájení před rokem 2010/2011 a dříve)

Rekreologie (zahájení 2011/2012 a později)

Rekreologie (od AR 2015/2016)

Fyzioterapie

Obhajoba bakalářské práce

Fyzikální terapie

Kinezioterapie

Rehabilitace v klinických oborech

Praktická zkouška

Ochrana obyvatelstva

Obhajoba bakalářské práce

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Tělesná výchova

Ochrana obyvatelstva

Rekreologie

Obhajoba bakalářské práce

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Rekreologie (od zahájení 2008/2009)

Rekreologie (od LS AR 2015/2016): Společenskovědní základy
Management sportu a rekreace
Management životního stylu

Tělesná výchova

Obhajoba bakalářské práce

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Tělesná výchova

Druhý aprobační předmět

Tělesná výchova a sport

Obhajoba bakalářské práce

Pedagogická způsobilost: Pedagogika  Psychologie

Tělesná výchova

Teorie a didaktika sportu

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 03. 2016, Lukáš Jakubec