Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Promoce

Termíny promocí 2015/2016

Bakalářské studium

21. října 2016

9.00 hodin
Fyzioterapie
Rekreologie prezenční studium
Ochrana obyvatelstva prezenční i kombinované studium

10.30 hodin
Tělesná výchova v kombinacích
Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinované studium

12.00 hodin
Rekreologie – kombinované studium
Trenérství a sport – kombinované studium
Aplikovaná tělesná výchova – prezenční i kombinované studium
Aplikované pohybové aktivity – prezenční i kombinované studium

Magisterské studium 

20. října 2016

9.00 hodin
Fyzioterapie
Rekreologie prezenční studium
Aplikovaná tělesná výchova prezenční i kombinované studium

10.30 hodin
Tělesná výchova v kombinacích
Tělesná výchova a sport prezenční i kombinované studium

12.00 hodin
Rekreologie kombinované studium
Trenérství a management sportu kombinované studium
Aplikované pohybové aktivity prezenční i kombinované studium

Organizační informace

Místo konání :

Sál Slovanského domu na Hynaisově ulici č. 11 (vchod od nákupního střediska Billa).

Informace:

Absolventi se dostaví 40 minut před zahájením promoce do Slovanského domu, kde budou dány pokyny  k průběhu slavnostního promočního aktu.
Ze slavnostní promoce je Fakultou tělesné kultury UP pořizován videozáznam, který je možno si v den promocí objednat. Proto je pořizování soukromých videozáznamů zakázáno.

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500,- Kč.
Doklad o zaplacení zašlete na e-mail příslušné referentce Vašeho studijního oboru do 17. 10. 2016.

Číslo účtu:   19-1096330227
Kod banky:  0100  
v.symbol:    0099519401
s. symbol:   Vaše rodné číslo

V případě, že se promoce nezúčastníte, prosíme o včasné sdělení, a to z organizačních důvodů nejpozději do 17. 10. 2016 na studijní oddělení.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 09. 2016, Lukáš Jakubec