Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Harmonogram ak. roku

Zápisy studentů FTK do vyšších ročníků akademického roku 2016/2017


RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

verze ke stažení v pdf

Akademický rok 2016–2017

1. 9. 2016

31. 8. 2017

 

Harmonogram výuky na FTK

 

 

 

Zimní semestr

1. 9. 2016

12. 2. 2017

Bloková výuka*

12. 9. 2016

18. 9. 2017

Výuka podle pravidelného rozvrhu

19. 9. 2016

16. 12. 2016

Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia

 

 

19. 9. 2016

Imatrikulace 1. ročníků kombinovaného studia

 

 

7. 10. 2016

Sportovní den UP

 

28. 9. 2016

Vánoční prázdniny

19. 12. 2016

1. 1. 2016

Rektorské volno

 

 

30. 12. 2016

Hlavní zkouškové období

19. 12. 2016

3. 2. 2017

Letní semestr

13. 2. 2017

30. 06. 2017

Bloková výuka*

6. 2. 2017

12. 2. 2017

Akademický týden**

20. 2. 2017

26. 2. 2017

Výuka podle pravidelného rozvrhu

13. 2. 2017

12. 5. 2017

Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky

24. 4. 2017

28. 4. 2017

Hlavní zkouškové období

15. 5. 2017

30. 6. 2017

Sportovní den UP

 

 

10. 5. 2017

Hlavní prázdniny

1. 7.2017

31. 8. 2017

Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016

pondělí 5. září 2016

Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

pondělí 4. září 2017

*Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá na FTK výuka podle pravidelného rozvrhového schématu.

**Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2016/2017

(řídí se Příkazem rektora UP č. B3-16/1)

Zápis předmětů na zimní semestr

Bakalářské studium | Bc.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

6. 9. 2016

 –

25. 9. 2016

Studenti 1. ročníků jednooborového kombinovaného studia

od 13:00 hod.

29. 8. 2016

 –

25. 9. 2016

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

14. 7. 2016

 –

25. 9. 2016

Studenti 3. ročníků

od 08:00 hod.

14. 7. 2016

 –

25. 9. 2016

Navazující magisterské studium | Mgr.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

8. 9. 2016

 –

25. 9. 2016

Studenti 2. ročníků

od 14:00 hod.

12. 7. 2016

 –

25. 9. 2016

Doktorské studium | Ph.D.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

8. 9. 2016

 –

25. 9. 2016

Studenti 2. ročníků

od 14:00 hod.

12. 7. 2016

 –

25. 9. 2016

Zápis předmětů na letní semestr

Bakalářské studium | Bc.

 

 

 

 

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

19. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

19. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Studenti 3. ročníků

od 08:00 hod.

19. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Navazující magisterské studium | Mgr.

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

17. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

17. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Doktorské studium | Ph.D.

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

17. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

17. 1. 2017

 –

20. 2. 2017

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 7. září 2016 na studijní oddělení v době úředních hodin:

1. vyplněný Zápisový list

(www.ftk.upol.cz → Studentům →Tiskopisy a formuláře → „Zápisový list")

2. vytištěný Zápisový list – část A (Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2014/2015)

(portal.upol.cz → Studium a výuka →Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů „Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2014/2015, ZS i LS")

Tento vytištěný „Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem („Souhlasím s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním „Zápisového listu – část A“ na příslušného vyučujícího o doplnění výsledků do STAGu.

Zadání a odevzdání bakalářských a diplomových prací

Zadání prací řeší studenti individuálně nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací

 

 

 

Pro obhajobu v termínu leden–únor 2017

 

 do

20. 11. 2016

Pro obhajobu v termínu květen–červen 2017

 

 do

20. 4. 2017

Pro obhajobu v termínu srpen–září 2017

 

 do

20. 6. 2017

Absolventské ročníky

Zimní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám (včetně vytištěného "Zápisového listu – část A")

 

 do

20. 11. 2016

Státní závěrečné zkoušky

2. 1. 2017

 –

10. 2. 2017

Promoce

konec června 2017

 –

červenec 2017

Letní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám (včetně vytištěného "Zápisového listu – část A")

 

 do

20. 4. 2017

Státní závěrečné zkoušky

15. 5. 2017

23. 6. 2017

Promoce

konec června 2017

červenec 2017

Podzimní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám (včetně vytištěného "Zápisového listu – část A")

 

 do

20. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky

28. 8. 2017

 –

15. 9. 2017

Promoce

 

 

říjen 2017

Přijímací řízení

Talentové přijímací zkoušky

 

 

 

 

24. 4. 2017

 –

28. 4. 2017

 

 

 

 

Ústní a písemné zkoušky

 

 

 

Bakalářský studijní program

24. 4. 2017

 –

30. 6. 2017

Navazující magisterský studijní program

22. 5. 2017

 –

30. 6. 2017

Doktorský studijní program

červen 2017

 a

září 2017

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)

 

25. 11. 2016

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)

 

21. 1. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

 

28. 2. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu

 

31. 5. 2017

International Teaching Week

7. 11. 2016

 –

11. 11. 2016

 

3. 4. 2017

 –

7. 4. 2017

Harmonogram konzultací pro kombinovanou formu studia

Zveřejněn na http://www.ftk.upol.cz/studium/rozvrhy/


RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

verze ke stažení v pdf

Akademický rok 2015–2016

1. 9.  2015

 –

31. 8. 2016

Harmonogram výuky na FTK

 

 

 

Zimní semestr

1. 9. 2015

 –

14. 2. 2016

Bloková výuka*

14. 9. 2015

 –

20. 9. 2015

Výuka podle pravidelného rozvrhu

21. 9. 2015

 –

18. 12. 2015

Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia

 

 

21. 9. 2015

Imatrikulace 1. ročníků kombinovaného studia

 

 

2. 10. 2015

Vánoční prázdniny

21. 12. 2015

 –

1. 1. 2016

Rektorské volno

 

 

31. 12. 2015

Hlavní zkouškové období

21. 12. 2015

 –

5. 2. 2016

Letní semestr

15. 2. 2016

 –

30. 6. 2016

Bloková výuka*

8. 2. 2016

 –

14. 2. 2016

Akademický týden**

15. 2. 2016

 –

21. 2. 2016

Výuka podle pravidelného rozvrhu

15. 2. 2016

 –

13. 5. 2016

Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky

25. 4. 2016

 –

29. 4. 2016

Hlavní zkouškové období

16. 5. 2016

 –

30. 6. 2016

Sportovní den UP

 

 

11. 5. 2016

Hlavní prázdniny

1. 7. 2016

 –

31. 8. 2016

Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2014/2015

pondělí 7. září 2015

Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016

pondělí 5. září 2016

*Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá na FTK výuka podle pravidelného rozvrhového schématu.

**Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2015/2016

(řídí se Příkazem rektora UP č. B3-15/1)

Zápis předmětů na zimní semestr

Bakalářské studium | Bc.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

3. 9. 2015

 –

27. 9. 2015

Studenti 1. ročníků jednooborového kombinovaného studia

od 08:00 hod.

27. 8. 2015

 –

27. 9. 2015

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

9. 7. 2015

 –

27. 9. 2015

Studenti 3. ročníků

od 08:00 hod.

9. 7. 2015

 –

27. 9. 2015

Navazující magisterské studium | Mgr.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

8. 9. 2015

 –

27. 9. 2015

Studenti 2. ročníků

od 14:00 hod.

8. 7. 2015

 –

27. 9. 2015

Doktorské studium | Ph.D.

Studenti 1. ročníků

od 08:00 hod.

8. 9. 2015

 –

27. 9. 2015

Studenti 2. ročníků

od 14:00 hod.

8. 7. 2015

 –

27. 9. 2015

Zápis předmětů na letní semestr

Bakalářské studium | Bc.

 

 

 

 

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

21. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

21. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Studenti 3. ročníků

od 08:00 hod.

21. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Navazující magisterské studium | Mgr.

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

19. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

19. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Doktorské studium | Ph.D.

Studenti 1. ročníků

od 14:00 hod.

19. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Studenti 2. ročníků

od 11:00 hod.

19. 1. 2016

 –

22. 2. 2016

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 10. září 2015 na studijní oddělení v době úředních hodin:

1. vyplněný Zápisový list

(www.ftk.upol.cz → Studentům →Tiskopisy a formuláře → „Zápisový list“)

2. vytištěný Zápisový list – část A (Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2014/2015)

(portal.upol.cz → Studium a výuka →Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů „Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2014/2015, ZS i LS“)

Tento vytištěný „Zápisový list – část A“ je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem („Souhlasím s vytištěnými údaji“). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním „Zápisového listu – část A“ na příslušného vyučujícího o doplnění výsledků do STAGu.

Zadání a odevzdání bakalářských a diplomových prací

Zadání prací řeší studenti individuálně nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

 

Odevzdání závěrečných prací

 

 

 

Pro obhajobu v termínu leden–únor 2016

 

 do

30. 11. 2015

Pro obhajobu v termínu květen–červen 2016

 

 do

29. 4. 2016

Pro obhajobu v termínu srpen–září 2016

 

 do

30. 6. 2016

 Absolventské ročníky

Zimní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

 

 do

30. 11. 2015

Státní závěrečné zkoušky

4. 1. 2016

 –

12. 2. 2016

Promoce

konec června 2016

 –

červenec 2016

Letní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

 

 do

1. 4. 2016

Státní závěrečné zkoušky

9. 5. 2016

17. 6. 2016

Promoce

konec června 2016

červenec 2016

Podzimní termín

 

 

 

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

 

 do

31. 5. 2016

Státní závěrečné zkoušky

22. 8. 2016

 –

16. 9. 2016

Promoce

 

 

říjen 2016

 Přijímací řízení

Talentové přijímací zkoušky

 

 

 

 

25. 4. 2016

 –

29. 4. 2016

 

 

 

 

Ústní a písemné zkoušky

 

 

 

Bakalářský studijní program

16. 5. 2016

 –

30. 6. 2016

Navazující magisterský studijní program

23. 5. 2016

 –

30. 6. 2016

Doktorský studijní program

červen 2016

 a

září 2016

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)

 

20. 11. 2015

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)

 

16. 1. 2016

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

 

29. 2. 2016

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu

 

31. 5. 2016

International Teaching Week

2. 11. 2015

 –

6. 11. 2015

 

4. 4. 2016

 –

8. 4. 2016

Harmonogram konzultací pro kombinovanou formu studia

Zveřejněn na http://www.ftk.upol.cz/studium/rozvrhy/

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 09. 2016, Lukáš Jakubec