Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Školitelé

Školitelé

Školitel

Zaměření

PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Fyziologie pohybu člověka

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.

Pohybová aktivita a životní styl

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Environmentální kinantropologie
Pohybová aktivita a životní styl
Pohybová a sportovní edukace

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.

Funkční antropologie

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Rekreologie

doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.

Ekonomická kinantropologie

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Pohybová aktivita a životní styl

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Biomechanika pohybu člověka

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Filosofická a sociokulturní kinantropologie

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

Didaktika sportu/sportovní trénink

doc. Andrea Madarasová-Gecková, Ph.D.

Psychologická kinantropologie

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Environmentální kinantropologie

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

Fyziologie pohybu člověka

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Fyzioterapie v kinantropologii

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Pohybová aktivita a životní styl

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Motorika člověka/pohybové učení, řízení pohybu

doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Funkční antropologie

doc. Donald N. Roberson, Jr., Ph.D.

Leisure Time and Physical Activity

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

Pohybová aktivita a životní styl

doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Pohybová aktivita a životní styl

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Biomechanika pohybu člověka

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Pohybová a sportovní edukace

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Psychologická kinantropologie

Doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Pohybová a sportovní edukace

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 30. 05. 2016, Lukáš Jakubec