Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Habilitace a profesury

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení probíhá na základě §72 a řízení ke jmenování profesorem na základě §74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Na Univerzitě Palackého se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci, požadavky jsou stanoveny Kritérii pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem UP. Základní ukazatele pro posouzení a specifika pro FTK UP naleznete na této stránce.

Kvalifikační růst - kritéria, struktura podkladových materiálů (termín účinnosti byl stanoven na 1. 1. 2011).

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 03. 2011, Martin Nosek