Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Věda a výzkum

Mezi základní okruhy ve výzkumné a vývojové činnosti Fakulty tělesné kultury UP (FTK) patří:

  • analýza společensko-filozofických aspektů tělesné kultury;
  • vliv životního stylu a volnočasových aktivit na zdravotní stav a celoživotní vývoj osobnosti člověka;
  • fyziologické, psychosociální a motorické aspekty didaktického procesu ve školní tělesné výchově a v dalším vzdělávání v oblasti tělesné kultury;
  • biomechanická analýza vybraných pohybových činností;
  • vývoj, realizace a ověření mikropočítačově řízených diagnostických systémů motoriky člověka;
  • ekonomické, sociální a právní aspekty tělesné kultury na všech úrovních státní správy apod.

Hlavní zaměření fakulty v oblasti vědy a výzkumu koresponduje s úkoly výzkumného záměru Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel ČR v kontextu behaviorálních změn. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na určení velikosti a objektivizaci vlivu pohybových aktivit na tělesné, duševní a sociální zdraví člověka. Na tento projekt navazuje mezinárodní grant National Institutes of Health (USA) Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obezity, který je realizován v osmi zemích a zabývá se nalezením vztahu mezi detailním měřením zastavěného prostředí pomocí geografických informačních systémů, volnočasovou pohybovou aktivitou a chůzí u dospělé populace. Další mezinárodní projekt Zlepšování infrastruktury pro pohybovou aktivitu volného času v místních podmínkách – osvědčené metody v Evropě (projekt je součástí programů DG Sanco 2008–2013) se týká hlavně politiky plánování sportovních a rekreačních zařízení (rekreačních oblastí, školních hřišť nebo dvorů), které poskytují možnosti především pro volnočasové pohybové aktivity. Ve stejném programu se fakulta podílí na řešení projektu Vytvoření politických možností pro propagaci zdraví v rámci pohybové aktivity seniorů.

Celkové finance za rok 2009 činily 15 040 000 Kč. Největší objem vyjadřuje CEZ (12 378 000 Kč) tj. 82,3 %.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 03. 2011, Martin Nosek