Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Akreditace

Připravované akreditace

V roce 2015 žádá Fakulta tělesné kultury o akreditaci oborů v anglickém jazyce:

 • Adapted Physical Activity
 • Physical Activity and Active Living

Platné akreditace

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Kinantropologie, studijní obor Kinantropologie
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
 • Navazující magisterský program Tělesná výchova a sport, studijní obory: Aplikovaná tělesná výchova,  Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • včetně rigorózního řízení (PhDr.)
 • Navazující magisterský program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
 • Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obory: Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova, Management sportu a trenérství, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
 • Bakalářský studijní program Rehabilitace, studijní obor Fyzioterapie
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky

Podklady pro akreditační řízení schválené MŠMT

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 04. 2016, Lukáš Jakubec