Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úřední deska

Oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Materiály

Všechny materiály pro posuzování diplomových a bakalářských prací jsou přesunuty do části Zaměstnancům – formuláře.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy FTK UP

Hlavní normy

Směrnice děkana FTK UP

Metodické pokyny děkana FTK UP

Pokyny děkana

Pokyny tajemníka

Rozhodnutí děkana FTK UP

Výroční zprávy FTK UP

Přehled činnosti FTK UP

Dlouhododobý záměr FTK UP

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011–2015

Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP

Normy Univerzity Palackého v Olomouci

Strukturovaný přehled norem UP 

Dokumenty Univerzity Palackého v Olomouci

Strukturovaný přehled dokumentů UP 

Vysokoškolský zákon

Legislativní normy týkající se vysokých škol naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 08. 2016, Lukáš Jakubec