Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Knihovna FTK

Oborové zaměření knihovny: Sport, tělesná výchova, TV zdravotně postižených, fyzioterapie, rekreace a volný čas.

Výpůjční doba:                                         

Pondělí, středa

     9 - 16                              

Úterý, čtvrtek

     9 - 18                               

Pátek

     9 - 14                              

Pracovníci:

Bc. Marie Sýkorová - vedoucí knihovny
E-mail: marie.sykorova@upol.cz
tel: 585 636 052

Anna Šindelářová
E-mail: anna.sindelarova@upol.cz
tel: 585 636 051

Mgr. Monika Ovesná
E-mail: monika.ovesna@upol.cz
tel: 585 636 050

Fond knihovny, která byla zřízena v roce 1991, byl vytvořen z fondů knihoven kateder tělesné výchovy, které byly ve správě tří fakult. Byl revidován fond je průběžné doplňován především o zahraniční literaturu. Od roku 1994 je fond zpracováván do automatizovaného knihovního systému. V roce 1997 byl z katalogu lokálních knihoven jednotlivých fakult UP vytvořen souborný katalog Knihovny UP. V současné době je prováděna on-line katalogizace, akvizice, výpůjčka a správa seriálu do knihovního systému ARL.

V listopadu 2002 byla knihovna přestěhována do nové dostavby na budově děkanátu FTK. Uživatelé mají k dispozici příjemné prostředí s 54 studijními místy oproti 17 místům v bývalé knihovně 14 počítačů 2 videorekordéry.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 11. 2014, Martin Nosek