Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

 

Témata bakalářský prací:

1. Sledování změn v didaktickém využití pohybových her na základních /středních školách.

2. Evaluační mechanismy uplatnitelné v dalším vzdělávání pedagogů.

3. Základní činnosti tutora ve vzdělávací  oblasti Člověk a zdraví.

Témata diplomových prací:

1. Sledování  uplatnění pohybových her  na základních /středních školách.

2. Kreativně kooperační aktivity a pohybové hry  ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

3. Pohybové a herní propojení  předmětů pohybem z pohledu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví /ŠVP/.

4. Evaluační mechanismy uplatnitelné v dalším vzdělávání pedagogů.

5. Evaluační metody využitelné v e-learningových  oporách.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 02. 2011, Vladimír Kubák