Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., Mgr. Karel Hůlka

doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., Mgr. Karel Hůlka

1. Analýza zatížení v utkání ve sportovních hrách.

2. Analýza herních systémů ve sportovních hrách (způsoby využití efektivita řešení obranných a útočných herních kombinací).

3. Komparace individuálního herního výkonu a doby jednoduchého pohybu.

4. Metody subjektivního a objektivního hodnocení zatížení v herním a kondičním tréninku ve sportovních hrách.

5. Srovnání kvantitativního a kvalitativního posouzení individuálního herního výkonu v utkání ve sportovních hrách.

6. Možnosti manipulace se zatížením v herních cvičeních a průpravných hrách.

Po vzájemné dohodě mohou v úvahu přijít i Vaše vlastní témata.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 02. 2011, Vladimír Kubák