Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Věda a výzkum

2011

Řešitel: Mgr. Radim Weisser

Spoluřešitel: Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Název: Vytvoření nového studijního předmětu "Plážové sportovní hry" v rámci studijního programu "Tělesná výchova a sport" na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Přílohy: učební text invazivní plážové sportovní hryučební text síťové plážové sportovní hry

Videa: plážová házenáplážový fotbal

 

 

2009

Řešitel:           Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Spoluřešitel:   Mgr. Radim Weisser

Název projektu:

Inovace trsu studijních předmětů „Didaktika sportovních her“ v rámci studijního programu Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci

Přílohy: Didaktika 1, Didaktika 2, Didaktika 3, Didaktika volejbalu, Fotbal - systematika

 

2005

Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Komplexní řešení zvýšení kvality navazujícího magisterského studia ve studijním programu N-74-01 Tělesná výchova a sport na FTK UP v Olomouci

 

2004

Řešitel: Mgr. Jiří Buben

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Změny stavu pohybového aparátu po roce tréninkové činnosti u sportovních gymnastů

 

Řešitel: Mgr. Filip Neuls

Spoluřešitelé: Mgr. Josef Mitáš, Dr. Jiří Stelzer

Pohybová aktivita vysokoškoláků v mezinárodním kontextu - metodologické aspekty

 

Řešitel: Mgr. Vítězslav Prukner

Spoluřešitelé: Mgr. Aleš Jakubec, Mgr. Michal Botek

Posouzení změn vstupních a výstupních parametrů u souboru seniorek při realizaci "Aerobního programu pro zdraví seniorů"

 

Řešitel: Mgr. Dušan Viktorjeník

Spoluředitelé: Filip Neuls

Pohybová aktivita 10 - 12letých plavců

 

Řešitel: Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Komplexní řešení zvýšení kvality navazujícího magisterského studia ve studijním programu N-74-01 Tělesná výchova a sport na FTK UP v Olomouci

 

2003

Mgr. Pavel Háp

Nový systém kondiční přípravy mládeže ve volejbalu v ČR

 

doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

Uskutečňování integrovaného systému vzdělávání metodou e-learningu v kombinované a distanční formě studia na Palackého Univerzitě v Olomouci

 

Mgr. Vítězslav Prukner

Stav motorické výkonnosti a možnost predikce vybraných motorických parametrů u studujících TV na tělovýchovných fakultách v ČR (Olomouc, Plzeň, Praha, Brno)

 

Mgr. Jiří Buben

Hodnocení aktuálního stavu pohybového aparátu u sportovních gymnastů

 

Mgr. Iva Dostálová, Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele 1. stupně ZŠ

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 31. 01. 2012, Kamil Kopecký