Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Výuka

Pedagogicko psychologický základ

Pedagogika, psychologie, sociologie, právo

Pedagogická praxe

Jazyková příprava


Humanitně sociální základ

Filosofie, etika, socio-kulturní kinantropologie, historie


Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: