Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblasti filosofické a  sociokulturní kinantropologie, psychologie sportu, pedagogiky sportu, sociologie, filozofie, historie tělesné kultury, didaktiky tělesné výchovy a základů psychologie se zaměřením na obecnou a  vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, zdraví a sociální psychologii.Garantuje výuku cizích jazyků ve všech studovaných oborech na FTK.

Katedra koncepčně rozvíjí a zabezpečuje i další vyučovací předměty teoretického i praktického charakteru. Katedra je garantem pedagogické praxe na učitelství tělesné výchovy. Garant státních závěrečných zkoušek modulů pedagogická a učitelská způsobilost. Významným způsobem se katedra podílí na koncepci a realizaci prezenční a kombinované formy studia, doktorského studijního programu (Ph.D.) a studia trenérství. 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 23. 09. 2011, Martin Nosek