Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Doc. Zbyněk Svozil

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Studium a praxe 

1986 - ukončení studia oboru tělesná výchova - německý jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nástup jako učitel základní školy
1990 - nástup na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, odborný asistent, katedra kinantropologie
1997 - ukončení postgraduálního doktorského studia kinantropologie na FTK UP (Dr. resp. Ph.D.)
2001 - 2006 - vedoucí katedry kinantropologie FTK UP Olomouc
2005 - jmenován docentem pro obor kinantropologie na FTK UP Olomouc
20062010 jmenován proděkanem pro studium a studijní záležitosti FTK UP
2010 – dosud - děkan FTK UP Olomouc

Funkce a členství

člen Vědecké rady UP v Olomouci
předsedající Vědecké rady FTK UP Olomouc
člen Vědecké rady FTVS UK v Praze
odborný garant studijního oboru TV (učitelské studium)
předsedající kolegia oborů na FTK UP v Olomouci'
člen České kinantropologické společnosti
člen České pedagogické společnosti
člen kolegia rektora UP v Olomouci
předsedající kolegia děkana FTK
předseda komise SZZ
garant oborů plavání a pedagogiky
garant pedagogické praxe učitelského studia FTK
člen oborové rady doktorského studia na Fakultě sportovních studií MU v Brně

Věda a výzkum

Přednáší obor teorie a didaktika tělesné výchovy, pedagogiku sportu a další příbuzné obory. Účast na výuce plaveckých sportů. Výzkumné zaměření na problematiku vyučovacích postupů (kreativně orientované učební postupy, programové učební postupy, individualizované učební postupy) a dále řeší výzkumné otázky týkající se profesní přípravy učitelů tělesné výchovy.

Zájmy a aktivity

Vícenásobný mistr Československa a České republiky v plavání, vodním pólu a sportovním potápění. Dosažení titulu "Mistr sportu" a Zasloužilý mistr sportu". Mistr světa družstev a držitel druhého místa v individuální soutěži v distančním plavání s ploutvemi na mistrovství světa 1992 a třetího místa z roku 1999, 2001. Trenér druhé třídy plavání a sportovního potápění. Od roku 2005 – 2008 reprezentační trenér juniorské reprezentace a od roku 2008 – dosud seniorské reprezentace ČR. Trenér mistrů Evropy a světových rekordmanů.


Kvalifikační práce

Svozil, Z. (1997). Kreativně orientované učební postupy v tělesné výchově. Disertační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
Svozil, Z. (2005). Didaktické přístupy v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 04. 03. 2016, Lukáš Jakubec