Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Studium

1987 - FF UP Olomouc - odborná psychologie
1988 - FF UP Olomouc - PhDr.
1992 - 1993 - Desider Galsky Training Institut - UK Praha, MZ ČR, AJ JDC
1992 - 1994 - specializační postgraduální kurs Manželské a rodinné poradenství - FF UP Olomouc (manželský poradce)
1995 - speciální průprava v oboru klinická psychologie - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (klinický psycholog)
2001 - doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ
2002 - FF UP Olomouc, obor klinická psychologie - Ph.D.
2003 - Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (neukončené) - složeny závěrečné zkoušky z předmětů surdopedie, teorie znakového jazyka
2004 – 2009 SUR (sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik) 
2011 – supervizní výcvik pro pomáhající profese

Praxe

Červenec 1987 - srpen 1991
Psycholog OÚNZ Olomouc (okresní jeslový psycholog, psychiatrická ambulance, rehabilitační stacionář při KÚ Olomouc )
Září 1991 - listopad 1992
Ředitel (9/91-1/92), psycholog v zařízení CREDO Olomouc (pro děti s kombinovanými vadami)
Září 1993 - květen 1995
Odborný asistent FTK UP Olomouc, částečný úvazek jako psycholog v rehabilitačním stacionáři při SZPD Olomouc
Červen 1995 - leden 1997
Psycholog, vedoucí SPC pro MP v ÚSP Klíč a Pomocné škole v Olomouci
Od r. 1995 externí pracovník Poradny pro rodinu a manželství v Olomouci. Od r.2000 se podílím na přípravě rodičů pro NRP, diagnostika rodinného prostředí žadatelů o NRP, od roku 1997 psycholog SPC pro SP v Olomouci.
Únor 1997 - dosud
Odborný asistent FTK UP Olomouc

Funkce a členství

členka Asociace klinických psychologů,
členka Asociace manželských a rodinných poradců a terapeutů,
členka Českomoravské psychologické společnosti,
zástupce mluvčího Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (AP SPC) Olomouckého kraje,
členka Rady konta BARIÉRY (Nadace Charty 77)

Publikační a výzkumná činnost

rodinný stres a mechanismy jeho zvládání (coping)
sluchové postižení
hluchoslepota
sexualita u osob s postižením
Výzkumný záměr Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel ČR v kontextu behaviorálních změn

Oblast vzdělávání

oblast vývoje psychologie
patopsychologie
lektorská činnost v oblasti sexuality osob s mentálním postižením

Zájmy

Četba, sport.

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 27. 01. 2014, Martin Nosek