Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Významné publikace v roce 2014

V roce 2014 publikovali pracovníci Katedry rekreologie FTK UP více než dvacet prací v prestižních vědeckých časopisech s impakt faktorem, v databázi Scopus či ERIH. Právě takovéto publikace jsou z hlediska současné metodiky hodnocení vědy a výzkumu v České republice považovány za nejhodnotnější se značným přesahem zejména do zahraničí.

1. Brindova, D., Pavelka, J., Ševčikova, A., Žežula, I., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., Madarasova Geckova, A. (2014). How parents can affect excessive spending of time on screen-based activities. BMC Public Health, 14: 1261, doi: 10.1186/1471- 2458-14-1261. IF: 2.320

2. Jirásek, I., Jirásková, M., Majewská, P., Bolcková, M. (2015). Experiencing Spiritual Aspects Outdoors in the Winter: a case study from the Czech Republic using the method of Systemic Constellations. British Journal of Religious Education, accepted for publication, IF: 0.512

3.    Kalman, M., Inchley, J., Sigmundova, D., Iannotti, R. J., Tymjala, J., Hamrik, Z., Haug, E., & Bucksch, J. (2015). Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity from 2002 to 2010: a cross-national perspective. International Journal of Public Health, accepted for publication, IF: 1.966

4.    Hamrik, Z., Sigmundová, D., Kalman, M., Pavelka, J., & Sigmund, E. (2014). Physical Activity and Sedentary Behaviour in Czech Adults: Results from  the  GPAQ  Study.  European  Journal  of  Sport  Science,  14(2),  193-198, doi: 10.1080/17461391.2013.822565. IF: 1.314

5.    Bobakova, D., Hamrik, Z., Badura, P., Sigmundova, D., Nalecz, H., & Kalman, M. (2015). Test–retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health, 60(1), 59-67, doi: 10.1007/s00038-014-0628-9. IF: 1.966

6.    Bucksch, J., Inchley, J., Hamrik, Z., Finne, E., & Kolip, P. (2014). Trends in television time, non-gaming PC use and moderate- to-vigorous physical activity among German adolescents 2002-2010. BMC Public Health, 14(1), 351, doi: 10.1186/1471- 2458-14-351. IF: 2.320

7.  Sarkova, M., Bacikova-Sleskova, M., Geckova, A. M., Orosova, O., Katreniakova, Z., van den Heuvel, W., & van Dijk, J. P. (2014). Adolescents’ psychological well-being and self-esteem in the context of relationships at school. Educational Research, 56(4), 367-378, doi: 10.1080/00131881.2014.965556. IF: 0.339

8.    Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., & Kalman, M. (2014). Trends of overweight and obesity, sedentary behaviour and physical activity in Czech schoolchildren: HBSC comparative study between the years 2002, 2006 and 2010. European Journal of Public Health, 24(2), 210-215, doi:10.1093/eurpub/ckt085. IF: 2.459

9.    Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamrik, Z., & Gecková, A. M. (2014). Does Participation in Physical Education Reduce Sedentary Behaviour in School and throughout the Day among Normal-Weight and Overweight-to-Obese Czech Children Aged 9–11 Years? International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(1), 1076-1093, doi: 10.3390/ ijerph110101076. IF: 1.993

10.    Brindova, D., Veselska, Z. D., Klein, D., Hamrik, Z., Sigmundova, D., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., & Geckova, A. M. (2014). Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity?. International Journal of Public Health, 1-7. doi: 10.1007/s00038-014-0627-x. IF: 1.966

11.    Jirásek, I. (2014). Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové pedagogiky. Pedagogická Orientace, 24(1), 5-21. ERIH

12.    Jirásek, I., & Jirásková, M. (2014). Winter Wandering on Snow Shoes as a Non-Religious Pilgrimage. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14(2), 47-51, doi: 10.14589/ido.14.2.7. Scopus

13.    Halák, J., Jirásek, I., & Nesti, M. S. (2014). Phenomenology is not phenomenalism. Is there such a thing as phenomenology of sport? Acta Gymnica, 44(2), 117-129. Scopus

14.    Jirásek, I. (2014). Pilgrimage – tourism continuum once again: matrix of sacred, spiritual and profane connectedness to authenticity. IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, 14(4), 46-53, doi: 10.14589/ido.14.4.6. Scopus

15.    Hamrik, Z., Kalman, M., Sigmundová, D., Pavelka, J., & Salonna, F. (2014). Screen-based behaviour in Czech adolescents is more prevalent at weekends. Acta Gymnica, 44(3), xx–xx, accepted for publication. Scopus

16.    Kalman, M., Hamrik, Z., Sigmund, E., Pavelka, J., Sigmundova, D., & Salonna, F. (2014). Physical activity of Czech adolescents: Findings from the HBSC 2010 study. Acta Gymnica, 44(3), xx–xx, accepted for publication. Scopus

17.    Pavelka, J., Sigmund, E., Hamrik, Z., & Kalman, M. (2014). Analysis of foreign physical activity recommendations and guidelines for schools. Acta Gymnica, 44(2), 93-105. Scopus

18.    Dvořáčková, A., Šulcová, M., & Jirásek, I. (2014). Analýza metodologických postupů publikovaných prací v oblasti zážitkové pedagogiky. Pedagogika, 26(4), xx–xx, accepted for publication. ERIH

19.    Sigmund, M., Kvintová, J., Hřebíčková, H., & Šafář, M. (2014). Life satisfaction, health, self-evaluation and sexuality in current university students of physical culture, education and natural sciences. Acta Gymnica, 44(4), xx–xx, accepted for publication. Scopus

20. Sigmund, M., Sigmundová, D., & Kvintová, J. (2015). Basic physical profile of current Czech elite male ice hockey players- references values. Life Science Journal, xx(x), xx–xx, accepted for publication. IF: 0.165

21. Roberson, D. N., & Kudláček, M. (2014). Garden colonies. Natural Places for Physical Activity and Aging. Ecopsychology,accepted for publication. Scopus

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 05. 02. 2015, Martin Nosek