Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Významné akce

Konference Movement & Health

Katedra  rekreologie  FTK  UP  se  spolupodílela  na  pořádání  7.  mezinárodní  vědecké  konference  Movement  &  Health s podtitulem Physical Activity of Children and Adolescents: Determinants and Outcomes, která se uskutečnila 2. – 4. června 2014 v Olomouci. Z jednání konference, které probíhalo v osmi odborných sekcích, byl zřejmý interdisciplinární přístup k problematice pohybové aktivity a zdraví mládeže. Výrazný mezinárodní charakter konference byl podtrhnut účastí světových odborníků, mezi něž patřili např. prof. James F. Sallis z University of California, San Diego, prof. David Weaver z Griffith University, Australia nebo prof. Jude Hirsch z Georgia College & State University in Milledgeville, Georgia. Kromě obecnějšího zaměření konference byla díky výše uvedeným zahraničním návštěvám v rámci konference uspořádána dvě nezávislá sympozia zaměřená na zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a udržitelný cestovní ruch.

HBSC meeting

Historicky první setkání řešitelů mezinárodní studie Health Behavior in School-aged Children (HBSC) v České republice se za organizační podpory KRL FTK UP uskutečnilo ve dnech 4. – 6. června 2014 v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO), že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví, mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví. Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech.

Kanoista roku

Katedra rekreologie FTK UP se jako každoročně podílela na přípravě slavnostního večera ankety Kanoista a raftař roku 2014, který je organizován oddílem kanoistiky SKUP Olomouc v pověření Českého svazu kanoistů, sekce divoká voda a Svazem vodáků ČR. Akce proběhla za značné pozornosti médií, nejlepší kanoisti a raftaři byli vyhodnoceni v sobotu 14. 12. 2014 v olomouckém Hotelu Clarion.

Rekreflám

Dne 22. 4. 2014 se uskutečnil 21. ročník tradičního plesu Katedry rekreologie FTK UP, jehož přípravu tradičně zaštiťují studenti 3. ročníku. Ti vždy také určují hlavní tématiku, k níž se potom vztahuje zábavný program, výzdoba i propagace plesu. K Rekreflámu neodmyslitelně patří také anketa Rekreolog roku. Toho každoročně vybírají z řad studentů pedagogové katedry rekreologie. Vítěz získává nejen tento čestný titul, ale i věcné ceny a stipendium.

Konference Půvab renesance

Ve středisku v Lipnici nad Sázavou se 11. října 2014 uskutečnila odborná konference o intenzivních formách všestranné výchovy a úpadku všeobecné vzdělanosti. Na konferenci se svými příspěvky, které se obsahově rozpřáhly od výtvarného umění až po nejmodernější vyvíjené technologie, vystoupili například zakladatel dětské onkologie u nás prof. Josef Koutecký, zakladatel Prázdninové školy Lipnice Allan Gintel nebo Zdeněk Beneš ze švýcarské École polytechnique fédérale de Lausanne. Katedra rekreologie FTK UP společně s nakladatelstvím Gaset byla partnerem konference a podílela se na její organizaci.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 05. 02. 2015, Martin Nosek