Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Smluvní výzkum a odborná spolupráce

Katedra rekreologie FTK UP realizovala v roce 2014 tři projekty smluvního výzkumu. Jednalo se o studie zaměřené na životní styl dětí a školáků ve městech Kopřivnice a Litoměřice, ekonomickou analýzu financování municipálního sportu ve městě Litoměřice a výzkumné šetření v oblasti cestovního ruchu v Olomouckém kraji pro agenturu Czechtourism. Katedra Rekreologie FTK UP je také garantujícím pracovištěm nově vznikajícího Akčního plánu pro podporu pohybové aktivity, který je součástí Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, která byla přijata usnesením Vlády ČR č. 23 dne 8. 1. 2014. Tvorba akčního plánu probíhá pod garancí Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR za účasti přibližně 45 expertů z oblasti školství, sportu a volného času, zdravotnictví a sociálních služeb, dopravy a dalších.

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 05. 02. 2015, Martin Nosek