Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Kurzy

Katedra rekreologie v roce 2014 realizovala pro své studenty téměř dvě desítky kurzů, z nichž mezi tradiční patří Kurz pobytu v letní přírodě ve středisku na Lipnici či Kurz vodní turistiky na Vltavě, kurz horolezectví, raftingu, kurz cykloturistiky a další.

Za zorganizování kurzu Survival 2014 pod vedením Mgr. Michala Petra, který se uskutečnil v zimním období v oblasti národního parku Velká Fatra na Slovensku a byl věnovaný tematice protifašistického odboje, získala Katedra rekreologie cenu Kapitána Nálepky Svazu protifašistických bojovníků na Slovensku.

Největší mediální zájem vzbudil 3. ročník kurzu Expediční projekt pod vedením Mgr. Michala Kalmana, Ph.D., který se již tradičně uskutečnil v Holandsku v Ijselském moři a oblasti Západofriských ostrovů. Kurzu se na 3 plachetnicích a za účasti redaktorů z České televize, Hospodářských novin či měsíčníku Lidé a země zúčastnili kromě studentů oboru Rekreoloige také studenti oboru Aplikované pohybové aktivity a studenti oboru Management v tělesné kultuře z Vysokého učení technického v Brně.

Seznam kurzů garantovaných KRL v roce 2014:

•    Kurz pobytu v zimní přírodě 1 – základy lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu
•    Kurz pobytu v zimní přírodě 2 a 3 – licenční kurzy lyžování a snowboardingu
•    Kurz pobytu v letní přírodě 1 – Lipnice
•    Kurz vodní turistiky – Vltava
•    Kurz raftingu
•    Survival
•    Kurz skialpinismu
•    Expediční projekt
•    Kurz cykloturistiky
•    Kurz základů horolezectví a základů kanoistiky
•    Kurz her v přírodě
•    Jezdectví
•    Golf

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 05. 02. 2015, Martin Nosek