Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná práce katedry přírodních věd v kinatropologii je zaměřena zejména na aplikační výstupy na úrovni primární i sekundární prevence zdraví u různých skupin populace. V těchto výstupech je využíváno řešení problematiky z oblasti antropomotoriky a motoriky ve sportu (výzkum pohybového výkonu, řízení pohybu a pohybového učení u populace dětí s různými vývojovými a dalšími poruchami, běžné populace dětí a sportujících jedinců), biomechaniky (kinematická a dynamická analýza pohybu, posturální stabilita ve statických a dynamických situacích, laboratorní testování rychlostně silových pohybových schopností), fyziologie (hodnocení aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence u sportovců i běžné populace, zkoumání vlivu simulované nadmořské výšky na organismus a hodnocení stravovacích návyků v populaci v kontextu úrovně pohybové aktivity a prevence vzniku civilizačních onemocnění), kinantropometrie a somatodiagnostiky (typologie, složení těla, biologický věk člověka, morfologie nohy, stabilita a prediktabilita vývoje).

Realizace řešených výzkumných úkolů je podmíněna využitím náročného technického a přístrojového vybavení, klade zvýšené nároky na aplikované výzkumné metodiky.

Podmínky na katedře umožňují vytvoření kvalitní metodologické výzkumné základny i pro další akademické pracovníky a studenty FTK i dalších fakult UP. 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 11. 04. 2016, Petr Štěpaník