Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Katedra přírodních věd v kinantroopologii je vědeckopedagogické pracoviště, které zajišťuje výuku a výzkum v oblastech kinantropologie, které jsou úzce spojeny s biomedicínou, fyzikálními obory a motorikou člověka. Podílí se na realizaci prezenční i kombinované formy pregraduálního i doktorandského studia.

Technické vybavení a odborná úroveň pracoviště umožňuje úzké propojení pedagogické a výzkumné oblasti. To vede nejen ke zkvalitnění pedagogického procesu, ale také k zapojení pracovníků dalších kateder do výzkumné činnosti. Studentům fakulty poskytuje katedra široké zázemí pro tvorbu všech stupňů kvalifikačních prací.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 11. 04. 2016, Petr Štěpaník