Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Studium a výuka

Katedra přírodních věd v kinatropologii se podílí na realizaci prezenční i kombinované formy pregraduálního i doktorandského studia.

Základní předměty, jejichž výuku katedra garantuje – anatomie, antropomotorika, biofyzika, biomechanika, fyziologie zátěže, kinantropometrie, motorika ve sportu, obecná fyziologie, řízení pohybu a pohybové učení, somatodiagnostika patří mezi stěžejní ve většině studijních oborů, které jsou na fakultě realizovány.

 

Témata závěrečných prací (Bc. a Mgr.)

Studijní materiály

Předměty

Rozvrhy

Aktuální informace k rozvrhům lze najít na portále UP.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 11. 04. 2016, Petr Štěpaník