Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Vydané publikace

 

Opavský, J. (2011). Bolest v ambulantní praxi od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Praha: Maxdorf. – kniha

Keller, O., Dočekal, P., Marková, J., Opavský, J. (2012). Bolesti hlavy. In Bolest (pp. 490-506). Praha: TIGIS. – kapitola v knize

Neumannová, K., Kolek, V., Zatloukal, J., Klimešová, I. (2012). Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc – možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá fronta. - kniha

Kolek, V.,  Kašák V., Vašáková, M., Koblížek, V., Skřičková, J., Bachan, P., Bartoš, V., Fila, L., Hytych, V., Jansa, P., Klein, J., Kociánová, J., Kolář, M., Kopecký, M., Koranda, P., Kriegová, E., Lischke, R., Neumannová K., Petřek, M., Polák, J., Ryška, A., Sedlák, V., Stříž, I., Šterclová, M., Zatloukal, J., Zatloukal, J. (2014). Pneumologie. Praha: Maxdorf - kniha

Neumannová, K., Janura, M., Kováčiková, Z., Svoboda, Z., Jakubec, L. (2015). Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Olomouc: Univerzita Palackého - kniha

Ošťádal, O., Burianová, K. Zdařilová, E. (2008). Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii. Olomouc: UP. - skripta

Smékal, D., Šlachtová, M. (2013). Základy rehabilitace v léčbě bolesti. In Léčba bolesti (pp. 72- 81). Praha: Mladá fronta. – kapitola v knize

Smékal, D., Lepšíková, M. (2013). Examination of muscle strength. In Clinical rehabilitation (pp. 80 - 82). Praha: Alena Kobesová. – kapitola v knize

Smékal, D. (2013). Assessment of joint range of motion. In Clinical rehabilitation (pp. 135-136). Praha: Alena Kobesová. – kapitola v knize

Smékal, D., Kolář, P. (2013). Range of motion restrictions in a movement segment. In Clinical rehabilitation (pp. 448). Praha: Alena Kobesová. – kapitola v knize

Smékal, D., Kolář, P. (2013). Hypermobility. In Clinical rehabilitation (pp. 449). Praha: Alena Kobesová. – kapitola v knize

Smékal, D., Bednáříková, H., Měrková, H., Bohuslavová, M. (2014). Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. – kniha

Lehnert, M., Botek, M., Sigmund, M., Smékal, D., Šťastný, P., Malý, T. (2014). Kondiční trénink. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. -  kniha

Müller, O., Růžička, M., Křížkovská, P., Potměšilová, P., Valenta, M., Polínek, M. D., Svoboda, P., Kantor, J., Mlčáková, R., Dvořák, R., Mastnak, W., Dosedlová, J., Vítková, M., Majerová, R., Pfeiffer, J., Gerlichová, M., Rodová, Z., Táborská, S., Pakostová, H., Palečková, B., Pospíšilová, L., Klech, P. (2014). Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada - kniha

Uhlíř, P. (2008). Pohybová cvičení seniorů. Olomouc: Univerzita Palackého – metodická příručka

Poděbradský, J., Vařeka, I. (1998). Fyzikální terapie I. a II. Praha: Grada. - kniha

Vařeka, I., Vařeková, R. (2009). Kineziologie nohy. Olomouc: Univerzita Palackého. - skripta

Vařeka, I., Vařeková, R. (1995). Přehled klinických metod vyšetření stoje a funkčních testů páteře. Olomouc: Univerzita Palackého.

Šlachtová, M., Dvořák, R. (2010). Vybraná cvičení proti svalovým dysbalancím v oblasti trupu. Olomouc: Univerzita Palackého. - skripta

Koblížek, V., Chlumský, J., Zindr, V., Neumannová, K., Zatloukal, J., Kociánová. J., Zatloukal., J., Sedlák, V. (2013) Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronikcé obstrukční plicní nemoci. Praha: Maxdorf.- kniha

Koblížek, V., Neumannová, K. (2015). Dušnost a chronická obstrukční plicní nemoc. In: V. Vondra a kol.: Dušnost - problém mnoha oborů. Praha: Mladá fronta. - kapitola v knize

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 17. 03. 2016, Lenka Vamberová