Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Katedra fyzioterapie je garantem tříletého bakalářského (studijní program Specializace ve zdravotnictví) a navazujícího magisterského studia (studijní program Specializace ve zdravotnictví) oboru Fyzioterapie. Náplň studia je přednostně zaměřena v oblastech kinezioterapie a fyzikální terapie na diagnostiku a terapii funkčních a organických poruch pohybového a nervového systému a na léčbu bolestivých stavů těchto systémů. Klinickou základnou pro učitele katedry i studenty je zdravotnické zařízení RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch.

Absolventi těchto studijních programů jsou připravováni pro práci na rehabilitačních pracovištích, v rehabilitačních ústavech, na pracovištích fyzioterapie a léčby bolesti, v lázních, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 01. 2016, David Smékal