Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Aktuální informace

Termíny přihlášek k přijímacím zkouškám do bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru fyzioterapie je na FTK UP v Olomouci do 29. 2. 2016.

V případě potřeby získání doplňujících údajů k těmto zkouškám je možno získat na studijním oddělení FTK UP, tel. 585636011.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 01. 2016, David Smékal