Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Anotace

Anotace projektu EIPET

Cílem tohoto projektu je zlepšní úrovně integrované tělesné výchovy. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením standardů na kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integrované školní TV. Dalším krokem bude příprava návrhu modulu povinné ATV pro studenty učitelství TV a sportu. Odbobný modul s dotací 5 ECTS mají v současnosti na Institute of Technology v Tralee, které je hlavním garantem tohoto projektu. Společně s IT Tralee a Univerzitou Palackého v Olomouci (katedra APA) na projektu particupují také partneři z Litvy (Academy of Physical Education), Velké Británie (Sports Coach UK) a Irska (Institute of Leisure and Amenity Management Ireland).
Více informací o projektu naleznete na www.eipet.eu

Anotace projektu EUSAPA

V minulých letech byla zlepšena úroveň života osob s postižením v mnoha oblastech (např. dostupnost služeb, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, postoje většinové populace). To se ale netýká pohybových aktivit pro osoby s postižením, nazývaných APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY, které stále zůstávají na okraji zájmu. Kvalita a dostupnost služeb a vzdělání v oblasti APA se v každé evropské zemi velmi liší. Některé země nabízí služby a vzdělávání trenérům pracujících s osobami s postižením, jiné mají velmi dobře rozvinuté vysokoškolské vzdělávací programy v APA, některé země pak nemají ani jedno, ani druhé.
Projekt byl vytvořen v souladu s cíli Evropské federace APA – „…vytvořit spolupráci mezi evropskými zeměmi v oblasti pohybových aktivit přínosnou pro všechny bez ohledu na schopnosti…“. Využitím speciální metody, skládající se z osmi metodických kroků, by měl projekt zlepšit dostupnost služeb APA na místní i na evropské úrovni.
   
Hlavní cíle projektu jsou:
a) Popis profesních kompetencí v každé ze tří oblastí APA: 1) aplikovaná tělesná výchova; 2) aplikované sporty a rekreace; 3) aplikované pohybové aktivity v oblasti rehabilitace.
b) Zjistit potřeby pro každou z výše uvedených oblastí APA v jednotlivých zemích.
c) Vymezit akademické standardy (specifikovat kompetence a studijní výstupy) ve třech zmiňovaných oblastech APA a vytvořit mezinárodní akademický rámec, který zajistí kvalitu přípravy profesionálů v oblastech APA na evropské úrovni.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: