Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Aktuálně řešené projekty

Mezinárodní projekty

IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a pohybové aktivity
NIH Grant (č. R01 HL111378)

HBSC: Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků
Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/20.0171)

GAČR

Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže
Grantová agentura České republiky (č. 14-28696S)

Trendy ve vývoji nadváhy a obezity, pohybové aktivity a sedavého chování u českých školáků: HBSC studie v rozmezí let 2002–2014
Grantová agentura České republiky (č. 14-02804S)

Objektivizace komplexního monitoringu školního fyzického a psychického zatížení adolescentů v kontextu s fyzickou a psychickou kondicí
Grantová agentura České republiky (č. 13-32935S)

Výzkumné projekty

VIPPA 2: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého
Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/20.0171)

Podpora českého výzkumného týmu v rámci HBSC research network
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - program INGO II (LG14043)

Podpora českých zástupců v řídících strukturách HBSC research network
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - program INGO II (LG14042)

Interní granty UP

Nové technologie a přístupy k monitorování pohybové aktivity: Využití v kinantropologickém výzkumu
Univerzita Palackého, Interní univerzitní grant (IGA_FTK_2015_003)

 

Přehled aktuálně řešených projektů si také můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 11. 06. 2015, Lukáš Jakubec