Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Centrum kinantropologického výzkumu

Centrum kinantropologického výzkumu (CKV) vzniklo 1. ledna 2005 při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Zabývá se výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatelstva České republiky. Je koncipováno jako interdisciplinární pracoviště. Zároveň má také koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země.

V současné době řeší vědečtí pracovníci Centra kinantropologického výzkumu několik významných projektů mezinárodní i národní úrovně (více viz Výzkum).

Pracoviště disponuje nejmodernějšími monitorovacími přístroji pro pohybovou aktivitu, zařízeními používanými v různých kinatropologických disciplínách, je vybaveno aktuálním autorizovaným softwarem pro zadávání, zpracování i interpretaci dat a má přístup do nejvýznamnějších světových databází. Centrum kinantropoligkcého výzkumu je garantem dvou vědeckých časopisů (Acta Gymnica - publikujícím v angličtině, recenzovaný časopis indexovaný např. v Scopus a EBSCO databázi, a Tělesná kultura - publikující v češtině s anglickými abstrakty, recenzovaný časopis indexovaný např. v EBSCO databázi).

Zpravodajství z UP

Kontakt

Centrum kinantropologického výzkumu
Institut aktivního životního stylu
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci

třída Míru 117
771 11 Olomouc
Česká republika

Telefon: +420 585 63 6462

E-mail: info-ckv@upol.cz

 

 

 

 

Webmasteři:

Lukáš Jakubec
e-mail: lukas.jakubec@upol.cz
tel: 58 563 6113

Lukáš Rubín
e-mail: lukas.rubin@upol.cz
tel: 58 563 6113

Stránka aktualizována: 28. 06. 2016, Lukáš Jakubec