Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úsek tajemníka

Ing. Pavel Král, MSc., MBA
tajemník
T: +420 585 636 008
E: p.kral@upol.cz
kancelář: NA 311

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
ekonom
T: +420 585 636 030
F: +420 585 412 899
E: lenka.schovankova@upol.cz
kancelář: NA 320

Sylva Hrubá
účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
kancelář: NA 320

Bc. Renáta Vaďurová
účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
kancelář: NA 323

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
kancelář: NA 322

| Pokladna, podatelna, archiv

Helena Stránská
referentka
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
kancelář: NA 315

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
kancelář: NA 310

Mgr. Šárka Voříšková
personální referentka
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
kancelář: NA310

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
kancelář: NA 321

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně kompenzačních pomůcek - více informací zde
Hana Studená

T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
kancelář: NC 020

kustod | budova Hynaisova
Josef Hlobil

T: +420 585 636 071

údržba
T: +420 585 636 071
Josef Cholasta
Petr Šebesta

úklid
budova děkanátu (NA)

Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová
Zdeňka Slehová

budova pedagogů (NC)
Hana Studená
Pavlína Kubíčková

budova Hynaisova
Irena Dofková

vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 728 999 842
E: ftkdekanat@upol.cz
Helena Chvojková
Růžena Mašlejová
Karel Mifka
Jaroslava Tesařová

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
Ing. Jaroslav Pitner

budova Hynaisova
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Marie Nesslerová
Ing. Bedřich Bílek

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 08. 2016, Lukáš Jakubec