Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Oddělení studijní a pedagogické

Korespondenční adresa:

Oddělení studijní a pedagogické
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc

Personální složení

RNDr. Svatopluk Horák
proděkan pro studium a pedagogické záležitosti
T: +420 585 636 010
E: svatopluk.horak@upol.cz
kancelář: NA 325


Eva Svobodová
studijní referentka
T: +420 585 636 011
E: eva.svobodova@upol.cz
kancelář: NA 328

 • prezenční forma studia | studijní obory: Fyzioterapie, Rekreologie
 • přijímací řízení pro prezenční formu studia, stipendia, ubytování studentů (koleje)

 

Milena Dostálová
studijní referentka
T: +420 585 636 012
E: milena.dostalova@upol.cz
kancelář: NA 328

 • prezenční forma studia | studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem

 

Mgr. Lenka Hrabalová
studijní referentka
T: +420 585 636 102
E: lenka.hrabalova@upol.cz
kancelář: NA 327

 • kombinovaná forma studia | studijní obory: Rekreologie, Trenérství a management sportu, Trenérství a sport
 • přijímací řízení pro kombinovanou formu studia

 

Yvona Piková
studijní referentka (nemoc)
T: +420 585 636 013
E: yvona.pikova@upol.cz
kancelář: NA 328

 • prezenční forma studia | studijní obory: Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova, Ochrana obyvatelstva
 • kombinovaná forma studia | studijní obory: Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova, Ochrana obyvatelstva, Tělesná výchova a sport
 • Po dobu nemoci je zastupování přerozděleno:
  • Aplikované pohybové aktivity (prezenční i kombinovaná forma studia) – Mgr. Lenka Hrabalová;
  • Aplikovaná tělesná výchova (prezenční i kombinovaná forma studia) – Mgr. Lenka Hrabalová;
  • Ochrana obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) – Eva Svobodová;
  • Tělesná výchova a sport (kombinovaná forma) – Milena Dostálová.

 

Úřední hodiny

Pondělí

 

08:00–10:00

 

13:00–14:00

Úterý

 

        –

 

        –

Středa

 

08:00–10:00

 

13:00–14:00

Čtvrtek

 

08:00–10:00

 

        –

Pátek

 

09:00–11:00

 

13:00–14:00

 

Mgr. Jiří Novotný
rozvrhář
T: +420 585 636 406
E: jiri.novotny@upol.cz
kancelář: NA 148

Kompetence oddělení

 • Zpracovává podklady situačních zpráv a rozborů z oblasti přijímacího řízení, studia, uplatnění absolventů pro potřeby fakulty a UP
 • Připravuje podklady pro výroční zprávu, dlouhodobý záměr a hodnocení činnosti fakulty z oblasti své působnosti
 • Dohlíží na naplňování dlouhodobých záměrů z oblasti své působnosti a na evaluaci pedagogického procesu na fakultě
 • Zpracovává návrhy programu modernizace a racionalizace studia a podpory výuky na fakultě
 • Koncipuje a rozvíjí programy celoživotního vzdělávání. Odpovídá za obsah a organizaci forem vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (CŽV) a trenérského studia (CTS)
 • Garantuje poradenské služby na FTK UP Olomouc (Profesně poradenské centrum FTK UP)
 • Organizuje a provádí veškeré činnosti související se správní agendou studijního a pedagogického procesu ve všech formách studia na fakultě, zejména v oblastech:
  • Přijímacího a odvolávacího řízení uchazečů o studium
  • Imatrikulace studentů fakulty
  • Evidence a agendy studentů v průběhu studia včetně přestupů, přerušení a ukončení studia, promocí, vydávání diplomů, dodatků diplomů a dalších osvědčení
  • Zpracování seznamu přednášek
  • Evidence akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na fakultě
  • Sociálního zabezpečení studentů (stipendia a ubytování na kolejích)
  • Zajišťování nostrifikace diplomů a dalších studijních dokladů
  • Koordinování rozvrhových akcí fakulty
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 08. 2016, Lukáš Jakubec