Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Oddělení pro vědu a výzkum

Činnost oddělení

  1. Garantuje uskutečňování akreditovaného studijního programu Ph.D. v příslušných formách vzdělávání  včetně příslušného přijímacího řízení a řízení o potřebách studentů.

  2. Gesce za habilitační řízení, řízení ke jmenování  profesorem a agend  Dr. h. c. 

  3. Garant za obor kinantropologie, jeho aktualizaci a rozvoj.

  4. Garantuje koncepci a koordinaci činností při vyhledávání, nabídce a zpracování v gesci FTK vědeckovýzkumných grantů a projektů, strukturálních a sociálních fondu EU a jiných projektů souvisejících s vědeckovýzkumnou, badatelskou a zahraniční činností.

  5. Gesce za odborné naplňování vědecko-badatelsko-zahraničních databází, za zabezpečení fakulty příslušnou odbornou literaturou, dokumenty a napojením na databáze.

  6. Gesce ediční činnosti na úseku vydávání monografií a zahraniční pracovní cesty, patentní řízení.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 117
E: frantisek.chmelik@upol.cz
kancelář: NC 416

Helena Hanusová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 016
E: helena.hanusova@upol.cz
kancelář: NA 338

Mgr. Milada Truksová
referentka pro vědu a výzkum
T: +420 585 636 015
E: milada.truksova@upol.cz
kancelář: NA 324

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 05. 2016, Lukáš Jakubec