Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Doktorské studium (Ph.D.)

Přijímací řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 2016

E-přihláška*

Přihláška*

*Je nutno vyplnit a zaslat oba typy přihlášek. E-přihláška je jen zkrácená verze.


Přílohy přihlášky

 1. Doklad o provedení úhrady administrativního poplatku
 2. Notářsky ověřený doklad o řádném ukončení magisterského studia
 3. Strukturovaný životopis
 4. Odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou aktivitu (návrh osnovy pro zpracování reference zde)
 5. Projekt dizertační práce (max. 6 stran)
 6. Pokud má uchazeč doklad o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka v případě žádosti o prominutí přijímací zkoušky (min. úroveň C1)
 7. V případě, že uchazeč publikoval v odborných časopisech, předloží písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto prací

Struktura přijímacích zkoušek

 • Test z anglického jazyka - Quick Placement Test na úrovni Pre-Intermediate (nutno dosáhnout 50 bodů z celkově 100 možných, což odpovídá úrovni B1).
 • Ústní pohovor před komisí. Hodnotí se zejména:
  • odborná způsobilost ve zvolené specializaci (schopnost syntetického pohledu a dobrá orientace v oblastech, které se zabývají biologickou, motorickou, fyzikální a pedagogicko-psychologickou problematikou pohybu);
  • téma dizertační práce a zpracování jejího projektu;
  • motivace pro studium.

Témata disertačních prací

Uchazeč o studium uvede v přihlášce jméno odborníka, s nímž bylo předběžně jednáno jako s případným školitelem a rovněž uvede předběžné téma své dizertační práce.

Administrativní záležitosti

Administrativní záležitosti

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 12. 2010, Daniel Agnew