Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Vědecká rada

Vědecká rada FTK UP je ustavena na základě čl. 8 Statutu FTK UP. Členy vědecké rady FTK UP jmenuje a odvolává děkan FTK UP. Zasedání a jednání VR FTK UP určuje Jednací řád vědecké rady FTK UP.


Vědecká rada FTK UP

schválená AS FTK UP pro období 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018

Předseda:

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

děkan FTK UP

 

Členové akademické obce UP v Olomouci:

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

FTK UP

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

FTK UP

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

FTK UP

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

FTK UP

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

FTK UP

prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

CMFT UP

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

FTK UP

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

LF UP

doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

FTK UP

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

FTK UP

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

FTK UP

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

LF UP

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

PřF UP

 

Členové mimo akademickou obec UP v Olomouci:

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

UJEP PF Ústí nad Labem

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

UMB Banská Bystrica

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

FTVS UK Praha

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

FTVŠ UK Bratislava

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

FTVS UK Praha

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

FSpS MU Brno

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

PdF MU Brno

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

FSpS MU Brno

RNDr. Tomáš Paclík

FC Viktoria Plzeň a. s.

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

PF UKF Nitra

Mgr. Jiří Zemánek

poslanec PS ČR

 


Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 02. 2016, Lukáš Jakubec