Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Etická komise

Složení etické komise

Předsedkyně:

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.

Mgr. Filip Neuls, Ph.D.

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Základní pravidla

  • Každý výzkum zahrnující lidské účastníky musí být schválen Etickou komisí.
  • Žádost o posouzení projektu u diplomových prací podává vedoucí práce. Není-li vedoucí práce zaměstnancem fakulty, pak žádost podává vedoucí katedry, kde je výzkumná práce řešena.
  • Žádost bude považována za přijatou k projednávání, bude-li podána elektronickou formou na email předsedkyně /dana.sterbova(at)upol.cz/ a bude-li splňovat náležitosti dle metodického pokynu (Směrnice děkana Etická komise FTK UP). Žádost zasílejte výhradně na formuláři, který je přílohou této směrnice.
  • Lhůta pro vyřízení žádostí je 21 dnů.
  • Vzor žádosti je součástí Směrnice děkana Etická komise FTK UP.
  • Vzor informovaného souhlasu
  • Originály souhlasných stanovisek Etické komise FTK UP k projektům jsou k vyzvednutí u Mgr. Lucie Špatenkové (sekretariát KSK).

Odkazy na materiály zabývající se etikou výzkumu

Materiály ze semináře k etice výzkumu pro studenty DSP 

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 04. 11. 2015, Lukáš Jakubec