Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Komise

Komise disciplinární | 26. 10. 2014 – 25. 10. 2016

Předsedkyně:

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Členové:

Bc. Milan Dvořák

Petra Králová

Mgr. Iva Machová, Ph.D.

Martin Matera

Mgr. Štěpán Válek


Komise ediční | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018 | základní informace

Předseda:

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Členové:

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.

RNDr. Svatopluk Horák

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Mgr. Filip Neuls, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Komise etická | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018 | základní informace

Předsedkyně:

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.

Mgr. Filip Neuls, Ph.D.

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Komise hodnotící projekty specifického vysokoškolského výzkumu
9. 2. 2014 – 8. 2. 2018

Předseda:

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Členové:

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Mgr. Zuzana Půžová

Komise pedagogická | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018 | základní informace

Předseda:

RNDr. Svatopluk Horák

Členové:

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Melichařík

Mgr. Jiří Novotný

Mgr. Rudolf Rozsypal

Mgr. Jiří Skoumal, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vyhlídal

Mgr. Radim Weisser

Komise pro státní rigorózní zkoušky | 25. 11. 2013 – 8. 2. 2018

Předseda:

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Členové:

PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

RNDr. Svatopluk Horák

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Komise pro zahraniční studia a spolupráci | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018

Předseda:

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Členové:

Mgr. Zuzana Hanelová

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

RNDr. Svatopluk Horák

Mgr. Andrej Kirchmayer

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Komise rozvrhová | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018

Předseda:

Mgr. Jiří Novotný

Členové:

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.

Mgr. Iva Machová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Melichařík

Mgr. Rudolf Rozsypal

Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.

Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.

Mgr. Lucie Špatenková

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 06. 2016, Lukáš Jakubec