Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Kolegium garantů studijních oborů

Hlavním úkolem práce garantů studijních oborů je řídit odbornou úroveň garantovaných oborů, dbát na inovační tvůrčí činnost, na tvorbu a koncepci vědeckého rozvoje v rámci studijního oboru, rozvíjet obor v souladu s trendy rozvoje na jiných vysokých školách a připravovat je k akreditaci v bakalářském studijním programu a navazujícím magisterském studijním programu. 

Nedílnou součástí práce Kolegia garantů studijních oborů je jak projednávání odborných, vědeckých a výzkumných témat řešených na fakultě, tak i odborné posuzování habilitačních a profesorských kvalifikačních řízení před podáním návrhu děkana na zahájení habilitačního nebo profesorského řízení Vědecké radě FTK UP v Olomouci. 


Složení Kolegia garantů studijních oborů | 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018

Děkan:

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
garant: Tělesná výchova

Členové:

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.


RNDr. Svatopluk Horák

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
garant: Kinantropologie

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
garant: Rekreologie

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
garant: Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové
aktivity

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
garant: Trenérství a management sportu, Trenérství a sport

doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.
garant: Ochrana obyvatelstva

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
garant: Fyzioterapie

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
garant: Tělesná výchova a sport


Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 04. 2016, Lukáš Jakubec