Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Akademický senát

Vážení návštěvníci, vítáme vás na stránkách Akademického senátu FTK UP.

Základní informace

Akademický senát je ze  zákona č. 111/1998 Sb. ustanovený samosprávný orgán fakulty. Členové senátu (10 akademických pracovníků a 5 studentů) jsou voleni akademickou obcí na 3 roky. Funkční období současného senátu je vymezeno roky 2014–2017.

Hlavní úkoly akademického senátu lze shrnout do tří základních oblastí – kontrolní, schvalovací a iniciační. Senát spoluurčuje dlouhodobé směřování fakulty, volí děkana, schvaluje rozpočet, kontroluje nakládání s finančními prostředky. Je prostředníkem při řešení aktuálních problémů studentů i zaměstnanců fakulty. 

Aktuality

Zápis č. 17 ze zasedání AS FTK UP ze dne 7. 6. 2016

Protokol o hlasování mimo AS FTK (per rollam) ve věci schválení Výroční zprávy o hospodaření FTK UP za rok 2015


Složení akademického senátu

Předsedkyně

 

 

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KAS

sona.formankova@upol.cz

 

 

Místopředsedové

 

 

– za učitele

 

 

PhDr. David Smékal, Ph.D.

KFA

david.smekal@upol.cz

– za studenty

 

 

Bc. Markéta Svozilová

TV-Žurnalistika

svozilova.m@centrum.cz 

Členové

 

 

– učitelé

 

 

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

KAS

jan.belka@upol.cz 

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.

KPK

ales.gaba@upol.cz

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

KAT

zbynek.janecka@upol.cz

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

KAT

ondrej.jesina@upol.cz

RNDr. Jiří Kratochvíl

KRL

jiri.kratochvil@upol.cz

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

KRL

michal.kudlacek@upol.cz

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

KPK

zdenek.svoboda@upol.cz

Mgr. Josef Urban

KFA

josef.urban@upol.cz 

– studenti

 

 

Edita Maříková

Rekreologie

edita.marikova@seznam.cz

Bc. Tomáš Mixa

Fyzioterapie

tomixa@seznam.cz

Mgr. Karolína Ořechovská

Kinantropologie

k.orechovska@centrum.cz

Tomáš Salaj

APA

tom.salaj@gmail.com

Komise AS FTK UP

Pedagogická komise
předseda: PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

členové: Mgr. Tomáš Vyhlídal, Bc. Markéta Svozilová, Bc. Tomáš Mixa

Ekonomická komise
předseda: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

členové: Ing. Lenka Bartková, Mgr. Pavel Háp, Edita Maříková

Legislativní komise
předseda: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

členové: Mgr. Jan Bělka, Ph.D., Mgr. Karolína Ořechovská, Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

Elektronická schránka AS FTK UP

Členové akademické obce FTK UP mohou využít ke komunikaci se senátory také elektronickou schránku.

Zápisy ze zasedání

Datum zasedání Dokument
22. 11. 2016 Zápis z 19. zasedání AS FTK UP ze dne 22. 11. 2016
22. 11. 2016 Pozvánka na 19. zasedání AS FTK UP
11. 10. 2016 Zápis z 18. zasedání AS FTK UP ze dne 11. 10. 2016
11. 10. 2016 Zápis z 18. zasedání AS FTK UP ze dne 11. 10. 2016
7. 6. 2016 Zápis č.17 ze zasedání AS FTK UP dne 7. 6. 2016
3. 5. 2016 Zápis č.16 ze zasedání AS FTK UP dne 3. 5. 2016
5. 4. 2016 Zápis č. 15 ze zasedání AS FTK UP dne 5. 4. 2016
1. 2. 2016 Zápis č. 14 ze zasedání AS FTK UP ze dne 1. 2. 2016
1. 12. 2015 Zápis č. 13 ze zasedání AS FTK UP dne 1. 12. 2015
1. 12. 2015 Zápis č. 13. ze zasedání AS FTK UP ze dne 1. 12. 2015
7. 10. 2015 Zápis č. 12 ze zasedání AS FTK UP dne 7. 10. 2015
26. 5. 2015 Zápis č. 11 ze zasedání AS FTK UP dne 26.05.2015
21. 4. 2015 Zápis č. 10 ze zasedání AS FTK UP dne 21. 04. 2015
21. 4. 2015 Zápis č. 10 ze zasedání AS FTK UP dne 21.04.2015
24. 3. 2015 Zápis č. 9 ze zasedání AS FTK UP dne 24.03 2015
24. 2. 2015 Zápis č. 8 ze zasedání AS FTK UP dne 24.02.2015
16. 12. 2014 Zápis č. 7 ze zasedání AS FTK UP dne 16.12.2014
13. 11. 2014 Zápis č. 6 ze zasedání AS FTK UP dne 13.11.2014
15. 10. 2014 Zápis č. 5 ze zasedání AS FTK UP dne 15.10.2014
16. 9. 2014 Zápis č. 4 ze zasedání AS FTK UP dne 16.09.2014
24. 6. 2014 Zápis č. 3 ze zasedání AS FTK UP dne 24.06.2014
27. 5. 2014 Zápis č. 2 ze zasedání AS FTK UP dne 27.05.2014
30. 4. 2014 Zápis č. 1 ze zasedání AS FTK UP dne 30.04.2014
5. 4. 2014 Zápis o výsledku hlasování pro volby do AS FTK a AS UP
4. 4. 2014 Zápis č. 28 ze zasedání AS FTK UP dne 04.04.2014
20. 3. 2014 Zápis č. 27 ze zasedání AS FTK UP dne 20.03.2014
13. 2. 2014 Zápis č. 26 ze zasedání AS FTK UP dne 13.02.2014
28. 11. 2013 Zápis č. 25 ze zasedání AS FTK UP dne 28.11.2013
31. 10. 2013 Zápis č. 24 ze zasedání AS FTK UP dne 31.10.2013
27. 9. 2013 Zápis č. 23 ze zasedání AS FTK UP dne 27.09.2013
28. 8. 2013 Zápis č. 22 ze zasedání AS FTK UP dne 28.08.2013
5. 6. 2013 Zápis č. 21 ze zasedání AS FTK UP dne 05.06.2013
30. 4. 2013 Zápis č. 20 ze zasedání AS FTK UP dne 30.04.2013
27. 3. 2013 Zápis č. 19 ze zasedání AS FTK UP dne 27.03.2013
13. 2. 2013 Zápis č. 18 ze zasedání AS FTK UP dne 13.02.2013
5. 12. 2012 Zápis č. 17 ze zasedání AS FTK UP dne 05.12.2012
25. 10. 2012 Zápis č. 16 ze zasedání AS FTK UP dne 25.10.2012
19. 9. 2012 Zápis č. 15 ze zasedání AS FTK UP dne 19.09.2012
27. 8. 2012 Zápis č. 14 ze zasedání AS FTK UP dne 27.08.2012
27. 6. 2012 Zápis č. 13 ze zasedání AS FTK UP dne 27.06.2012
23. 5. 2012 Zápis č. 12 ze zasedání AS FTK UP dne 23.05.2012
18. 4. 2012 Zápis č. 11 ze zasedání AS FTK UP dne 18.05.2012
21. 3. 2012 Zápis č. 10 ze zasedání AS FTK UP dne 21.03.2012
15. 2. 2012 Zápis č. 9 ze zasedání AS FTK UP dne 15.02.2012
19. 1. 2012 Zápis č. 8 ze zasedání AS FTK UP dne 19.01.2012
1. 12. 2011 Zápis č. 7 ze zasedání AS FTK UP dne 01.12.2011
26. 10. 2011 Zápis č. 6 ze zasedání AS FTK UP dne 26.10.2011
14. 9. 2011 Zápis č. 5 ze zasedání AS FTK UP dne 14.09.2011
2. 6. 2011 Zápis č. 4 ze zasedání AS FTK UP dne 02.06.2011
25. 5. 2011 Zápis č. 3 ze zasedání AS FTK UP dne 25.05.2011
11. 5. 2011 Zápis č. 2 ze zasedání AS FTK UP dne 11.05.2011
20. 4. 2011 Zápis č. 1 ze zasedání AS FTK UP dne 20.04.2011
9. 2. 2011 Zápis č. 25 ze zasedání AS FTK UP dne 09.02.2011
15. 12. 2010 Zápis č. 24 ze zasedání AS FTK UP dne 15.12.2010
15. 11. 2010 Zápis č. 23 ze zasedání AS FTK UP dne 15.11.2010
27. 10. 2010 Zápis č. 22 ze zasedání AS FTK UP dne 27.10.2010
22. 10. 2010 přílohy k 22. zasedání AS FTK UP dne 22.10.2010
22. 9. 2010 Zápis č. 21 ze zasedání AS FTK UP dne 22.09.2010
4. 6. 2010 Zápis č. 20 ze zasedání AS FTK UP dne 04.06.2010
27. 5. 2010 Zápis č. 19 ze zasedání AS FTK UP dne 27.05.2010
21. 4. 2010 Zápis č. 18 ze zasedání AS FTK UP dne 21.04.2010
11. 3. 2010 Zápis č. 17 ze zasedání AS FTK UP dne 11.03.2010
11. 2. 2010 Zápis č. 16 ze zasedání AS FTK UP dne 11.02.2010
8. 12. 2009 Zápis č. 15 ze zasedání AS FTK UP dne 08.12.2009 + příloha
11. 11. 2009 Zápis č. 14 ze zasedání AS FTK UP dne 11.11.2009
4. 11. 2009 Zápis č. 13 ze zasedání AS FTK UP dne 04.11.2009
29. 10. 2009 Zápis č. 12 ze zasedání AS FTK UP dne 29.10.2009
23. 9. 2009 Usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem FTK UP
23. 9. 2009 Zápis č. 11 ze zasedání AS FTK UP dne 23.09.2009
5. 6. 2009 Zápis č. 10 ze zasedání AS FTK UP dne 05.06.2009
12. 5. 2009 Zápis č. 9 ze zasedání AS FTK UP dne 12.05.2009
14. 4. 2009 Zápis č. 8 ze zasedání AS FTK UP dne 14.04.2009
25. 2. 2009 Zápis č. 7 ze zasedání AS FTK UP dne 25.02.2009
17. 12. 2008 Zápis č. 6 ze zasedání AS FTK UP dne 17.12.2008
27. 2. 2008 Volební a jednací řád AS FTK UP
Protokol o hlasování mimo zasedání AS FTK UP
Protokol o hlasování mimo zasedání AS FTK UP
Protokol o hlasování mimo zasedání AS FTK UP
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 08. 2016, Lukáš Jakubec